spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości

Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych
Filter     Order     Display # 
2008-10-23 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 952/1 stanowiącej własność Wnioskodawcy 326
2008-10-03 Ogłoszenie POSTANOWIENIA o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 757 od km 29+092 do km 33+477". Odcinek drogi wojewódzkiej między miejscowościami Staszów - Mostki" 312
2008-10-02 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dziewięciu drzew gatunku świerk rosnących na sąsiadujących nieruchomościach położonych w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnych 5908/29, 5908/32 i 5908/35. 329
2008-10-02 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku klon, jednego drzewa gatunku brzoza, oraz stu dwunastu drzew gatunku lipa rosnących na nieruchomościach położonych w miejscowości Zagrody o nr ewidencyjnym 300, w miejscowości Kurozwęki o nr ewid. 1797 i 1798... 301
2008-10-02 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty o nr ewidencyjnym 147. 345
2008-10-02 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 952/1 . 323
2008-10-02 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Sztombergi o nr ewidencyjnym 375/2 (pas drogowy drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice. 312
2008-10-02 Ogłoszenie decyzji zezwalającej oraz odmawiającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 611 (pas drogowy drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka) 323
2008-10-02 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie pięciu drzew gatunku świerk oraz jednego drzewa gatunku czeremcha amerykańska rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5871/4 . 317
2008-09-19 Ogłoszenie decyzji zezwajającej na usunięcie pięciu drzew gatunku jesion rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna o nr ewidencyjnym 422. 331
2008-09-19 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku akacja rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Podmaleniec o nr ewidencyjnym 695/3 oraz jednego drzewa gatunku wiąz i dwóch drzew gatunku olcha rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Podmaleniec o nr 695/1. 333
2008-09-15 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzydziestu drzew gatunku olcha rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 2024/1. 323
2008-09-09 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Grzybów o nr ewidencyjnym 127/1. 364
2008-09-05 Ogłoszenie wniosku usunięcia dwóch drzew gatunku topola. Zarząd Dróg Powiatowych 335
2008-09-05 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie siedmu drzew gatunku lipa. Zarząd Dród Powiatowych 344
2008-09-05 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania decyzji Maria i Jacek Gaweł 468
2008-09-05 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5861/2 (ul. 11 Listopada)... 326
2008-09-05 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku brzoza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Łaziska o nr ewidencyjnym 144 stanowiącej współwłasność Wnioskodawców i odmawiającej wycinki jednego drzewa gatunku kasztan. 333
2008-09-05 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku jodła rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 953/1 stanowiącej własność Wnioskodawcy. 328
2008-09-03 Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK PRODUKCYJNY, BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE" na nieruchomości położonej w Staszowie o nr ewid.122 i 123/2 310
2008-09-03 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa gatunku lipa rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanina o nr ewidencyjnym 154 . 331
2008-09-03 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Czernica o nr ewidencyjnym 153. 332
2008-09-03 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew gatunku świerk oraz jednego drzewa gatunku czeremcha amerykańska rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5871/4 . 340
2008-09-03 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity i drzewa gatunku klon zwyczajny rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5773/2 (ul. Armii Krajowej). 311
2008-08-26 Ogłoszenie w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 757 od km 29+092 do km 33+477". Odcinek drogi wojewódzkiej między miejscowościami Staszów-Mostki. 339
2008-08-26 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew gatunku jesion rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna o nr ewidencyjnym 422. 325
2008-08-26 Ogłoszenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku akacja rosnącego w miejscowości Podmaleniec o nr ewidencyjnym 695/3 oraz jednego wiąz i dwóch drzew gatunku olcha rosnących w miejscowości Podmaleniec o nr ewidencyjnym 695/1. 318
2008-08-19 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jodła rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 953/1 . 367
2008-08-19 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na unięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5861/2 i odmawiającej wycinki jednego drzewa gatunku topola rosnącego w granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w Staszwie nr ew.5861/2. 335
2008-08-18 Ogłoszenie w o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowanego zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla drzew na nieruchomości położonej w Łaziskach w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0785T Zimnowoda-Smerdyna. 362
2008-08-13 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanina o nr ewidencyjnym 154 stanowiącej własność Wnioskodawcy. 331
2008-08-13 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Czernica o nr ewidencyjnym 153 stanowiącej współwłasność Wnioskodawcy. 345
2008-08-12 Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku brzoza i jednego drzewa gatunku kasztan rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Łaziska o nr ewidencyjnym 144. 375
2008-08-04 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku świerk pospolity rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5773/2 (ul. Armii Krajowej). 344
2008-08-04 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania decyzji na: Przebudowę składowiska odpadów. 354
2008-08-04 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Stefanówek o nr ewidencyjnym 151/1. 311
2008-07-25 Ogłoszenie postanowienia o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa. Gmina Staszów." 335
2008-07-25 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowościach Staszów o nr ewidencyjnym 5861/2 (ul. 11 Listopada) 310
2008-07-25 Ogłoszenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowościach Staszów o nr ewidencyjnym 5861/2 (ul. 11 Listopada), będącej własnością Powiatu Staszowskiego w posiadaniu Wnioskodawcy. 345
2008-07-18 Ogłoszeniewniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 350
2008-07-15 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na wycięcie jednego drzewa gatunku kasztanowiec, rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5917/101 374
2008-07-15 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej na usunięcie siedmiu drzew gatunku świerk rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 4356. 351
2008-07-02 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Stefanówek o nr ewidencyjnym 151/1 . 382
2008-07-01 Ogłoszenie decyzji zezwalającej nana usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w Staszowie przy ul. Kolejowej numer ewidencyjny 417/9. 366
2008-06-24 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa. Gmina Staszów." 409
2008-06-24 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa. Gmina Staszów." 377
2008-06-20 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie trzech drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Oględów o nr ewidencyjnym 408. 374
2008-06-20 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku kasztanowiec, rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5917/101. 373
2008-06-20 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie siedmiu drzew gatunku świerk rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 4356. 376
2008-06-17 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku topola rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty o nr ewidencyjnym 1290/10 będącej własnością Wnioskodawcy i odmawiającej wycinki pięćdziesięciu pięciu sztuk drzew gatunku brzoza,sosna,akacja ,dąb, olcha i 30 m2 ... 383
 
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Results 651 - 700 of 994
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer