spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Aktualności

Aktualności
Filter     Order     Display # 
 Date Item Title Author Hits
Oct 07, 2010 at 09:32 AM Ogłoszenie Likwidatora Centrum Integracji Społecznej Kamil Malinowski 5371
Nov 26, 2009 at 11:38 AM Zarządzenie Nr 106/07 z dnia 06 września 2007 r. Maria Żyła 5901
Jul 24, 2009 at 10:37 AM Dzierżawa działkipołożonej w Staszowie przy ul. Złotej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1698/11 o powierzchni 10 m.kw. i część działki nr 1698/1 o powierzchni 24 m.kw. Paweł Basiński 5801
May 27, 2009 at 08:39 AM DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Paweł Basiński 6160
May 27, 2009 at 08:27 AM Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Sta Paweł Basiński 5807
Apr 20, 2009 at 08:53 AM Postanowienie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. Paweł Basiński 5678
Apr 20, 2009 at 08:45 AM Ogłoszenie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. Paweł Basiński 5534
Mar 13, 2009 at 10:47 AM Ogłoszenie BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów o przystąpieniu do opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032 Maria Żyła 5455
Jan 16, 2009 at 10:15 AM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) Paweł Przewoźniak 5398
Dec 16, 2008 at 10:47 AM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) Paweł Przewoźniak 5294
Dec 05, 2008 at 02:27 PM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) Paweł Przewoźniak 5399
Nov 14, 2008 at 01:39 PM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN Paweł Basiński 5515
Oct 13, 2008 at 03:08 PM Realizacja projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" Paweł Przewoźniak 5533
Oct 02, 2008 at 02:16 PM Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminyo zamiarze dokonania podziału działki położonej w Staszowie na os.  Na Stoku  oznaczonej nr ewidencyjnym 1112. Maria Żyła 5787
Aug 14, 2008 at 08:01 AM Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu UCZEŃ NA WSI Paweł Basiński 6421
Jun 25, 2008 at 12:00 AM XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 5525
May 27, 2008 at 09:02 AM Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Paweł Przewoźniak 5755
Apr 17, 2008 at 12:45 PM OGŁOSZENIE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 5518
Apr 17, 2008 at 08:50 AM Drodzy rolnicy! ARiMR przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Paweł Basiński 5467
Apr 07, 2008 at 08:22 PM Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy Paweł Przewoźniak 5457
Apr 04, 2008 at 03:02 PM Ogłoszenie dotyczace: wsparcia gospodarstw niskotowarowych. Maria Żyła 5171
Mar 10, 2008 at 12:00 AM Przetwórstwo roślin energetycznych. Maria Żyła 5224
Mar 05, 2008 at 02:58 PM Lista zalecanych odmian do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego Paweł Basiński 4984
Feb 21, 2008 at 12:59 PM Kurs dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych Paweł Basiński 5008
Feb 19, 2008 at 01:35 PM Uchwała NR 3/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 06 lutego 2008 roku Paweł Basiński 4963
Jan 28, 2008 at 02:36 PM Harmonogram zajęć i dyżurów nauczycieli w pierwszym tygodniu ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 Paweł Basiński 4976
Jan 15, 2008 at 01:43 PM Liczba ludności Miasta i Gminy Staszów (stan na dzień 31.12.2007r) Paweł Basiński 5272
Jan 07, 2008 at 12:00 AM W dniu 15 stycznia 2008 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 4907
Dec 21, 2007 at 12:00 AM W dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 4831
Dec 10, 2007 at 12:00 AM Ogłoszenie W dniu 14 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 4748
Dec 06, 2007 at 07:17 AM Nowoczesne opakowania sandomierskich produktów rolnych Paweł Basiński 4830
Dec 03, 2007 at 09:30 AM Informacja dotycząca "Dopłaty do materiału siewnego" Paweł Basiński 5184
Nov 14, 2007 at 12:00 AM Proponowany porządek obrad sesji w dniu 19 listopada 2007 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. Paweł Basiński 4939
Nov 12, 2007 at 12:00 AM Szkolenie: "Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku." Paweł Basiński 4912
Nov 08, 2007 at 02:34 PM Projekt pn. "FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" Paweł Basiński 4891
Oct 26, 2007 at 11:53 AM Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (Starostwo) Paweł Basiński 5728
Oct 26, 2007 at 11:51 AM Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (PPIS) Paweł Basiński 4718
Oct 25, 2007 at 08:11 AM Proponowany porządek obrad sesji w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. Paweł Basiński 4983
Oct 23, 2007 at 12:00 AM Ponowny otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin Paweł Przewoźniak 4307
Oct 19, 2007 at 08:07 AM Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) Paweł Basiński 4458
Oct 19, 2007 at 12:00 AM Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach agrochemiczne badania gleb Paweł Basiński 4531
Oct 16, 2007 at 12:24 PM Mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia Paweł Basiński 4295
Oct 15, 2007 at 09:31 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2006 Paweł Basiński 4440
Oct 15, 2007 at 09:30 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2005 Paweł Basiński 4438
Oct 15, 2007 at 09:27 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2004 Paweł Basiński 4342
Oct 15, 2007 at 09:25 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2003 Paweł Basiński 4410
Oct 09, 2007 at 10:34 AM Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach - "Chów bydła mięsnago szansą na zagospodarowanie naturalnych użytków zielonych i alternatywą dla rolników nie posiadających kwot mlecznych" - II etap szkolenia dla rolników i domowników. Paweł Basiński 4473
Oct 08, 2007 at 09:18 AM Program Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" Paweł Basiński 4317
Oct 03, 2007 at 02:42 PM INFORMACJA o programie Wczesnego wykrywania raka piersi" Paweł Basiński 4133
Oct 01, 2007 at 03:06 PM Rok 0 z języka angielskiego - umożliwiający kontynuację na filologii lub egzamin certyfikacyjny (klasy I-III) BEZPŁATNE kursy "Opiekun" umożliwiające zdobycie zawodu Opiekuna Osoby Starszej i pojęcie kontraktu w Wielkiej Brytanii. Paweł Basiński 4211
 
<< Start < Previous 1 2 3 Next > End >>
Results 1 - 50 of 138
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer