spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Aktualności

Aktualności
Filter     Order     Display # 
Item Title Hits
Ogłoszenie Likwidatora Centrum Integracji Społecznej 812
Zarządzenie Nr 106/07 z dnia 06 września 2007 r. 1267
Dzierżawa działkipołożonej w Staszowie przy ul. Złotej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1698/11 o powierzchni 10 m.kw. i część działki nr 1698/1 o powierzchni 24 m.kw. 1176
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 1554
Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Sta 1231
Postanowienie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. 1105
Ogłoszenie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. 1048
Ogłoszenie BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów o przystąpieniu do opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032 1059
Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) 1111
Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) 1029
Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) 1162
Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN 1230
Realizacja projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" 1218
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminyo zamiarze dokonania podziału działki położonej w Staszowie na os.  Na Stoku  oznaczonej nr ewidencyjnym 1112. 1506
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu UCZEŃ NA WSI 1617
XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 1232
Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1438
OGŁOSZENIE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 1263
Drodzy rolnicy! ARiMR przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych. 1211
Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy 1180
Ogłoszenie dotyczace: wsparcia gospodarstw niskotowarowych. 1084
Przetwórstwo roślin energetycznych. 1041
Lista zalecanych odmian do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego 980
Kurs dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych 1027
Uchwała NR 3/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 06 lutego 2008 roku 977
Harmonogram zajęć i dyżurów nauczycieli w pierwszym tygodniu ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 1002
Liczba ludności Miasta i Gminy Staszów (stan na dzień 31.12.2007r) 1355
W dniu 15 stycznia 2008 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 1030
W dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 877
Ogłoszenie W dniu 14 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 883
Nowoczesne opakowania sandomierskich produktów rolnych 1010
Informacja dotycząca "Dopłaty do materiału siewnego" 958
Proponowany porządek obrad sesji w dniu 19 listopada 2007 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. 1116
Szkolenie: "Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku." 1054
Projekt pn. "FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" 1099
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (Starostwo) 1898
Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (PPIS) 896
Proponowany porządek obrad sesji w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. 1144
Ponowny otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 914
Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) 979
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach agrochemiczne badania gleb 1062
Mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia 853
Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2006 987
Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2005 1022
Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2004 945
Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2003 988
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach - "Chów bydła mięsnago szansą na zagospodarowanie naturalnych użytków zielonych i alternatywą dla rolników nie posiadających kwot mlecznych" - II etap szkolenia dla rolników i domowników. 1081
Program Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" 953
INFORMACJA o programie Wczesnego wykrywania raka piersi" 838
Rok 0 z języka angielskiego - umożliwiający kontynuację na filologii lub egzamin certyfikacyjny (klasy I-III) BEZPŁATNE kursy "Opiekun" umożliwiające zdobycie zawodu Opiekuna Osoby Starszej i pojęcie kontraktu w Wielkiej Brytanii. 888
 
<< Start < Previous 1 2 3 Next > End >>
Results 1 - 50 of 138
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer