spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow  Aktualności arrow Aktualności arrow Ogłoszenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 25 września 2007 roku

Ogłoszenie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 25 września 2007 roku Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Sep 24, 2007 at 12:00 AM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591) z w o ł u j ę XVII Sesję Rady Miejskiej w Staszowie, która odbędzie się w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali 10 A UMiG

w Staszowie.


Proponowany porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu - projekt nr 132/07,

b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu - projekt nr 133/07,

c/ wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007r. - projekt

nr 130/07,

d/ wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok - projekt nr 134/07,

e/ sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy
Staszów - projekt nr 126/07,
f/ dokonania zamiany nieruchomości gruntowych - projekt nr 127/07,

g/ wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości gruntowej - projekt nr 135/07,
h/ wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku
komunalnym - projekt nr 128/07,

i/ zmian w Statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie - projekt nr 129/07.

 

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.


Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Staszowie w dniu 25 września 2007 roku (wtorek) o godz. 900 w sali 10 A UMiG.


Zawiadomienie niniejsze stanowi jednocześnie podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591).

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer