spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Aktualności arrow Mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia

Mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 16, 2007 at 12:24 PM

 

I N F O R M A C J A

 

W związku z wejściem w życie w dniu 18 września 2007 roku ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. 127 poz. 880 z 2007 roku) Wydział Promocji, Pozyskiwania Środków i Rozwoju Regionalnego informuje że w dniu 17 października 2007 roku mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia na działalność wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH). Ustawa nie przewiduje złożenia wniosku na działalność obiektów już funkcjonujących w terminie późniejszym. Działalność bez zezwolenia skutkuje wysokimi sankcjami finansowymi (od 10 000 do 1 000 000 zł).

 

Wniosek powinien zawierać:

  1. nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę lub adres zamieszkania oraz adres wykonywania działalności, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika - jego imię, nazwisko i adres zamieszkania

  2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej

  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP)

  4. wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej

  5. wskazanie nieruchomości, na której planowane jest utworzenie WOH - z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków

  6. adres WOH lub dokładny opis jego lokalizacji

  7. informacje o:

- maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz o maksymalnej całkowitej powierzchni, jaką będzie zajmował WOH wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami

- branży sprzedaży, w szczególności spożywczej, budowlanej, odzieżowej, motoryzacyjnej, ogrodniczej oraz rodzaju usług, jakie będą świadczone w WOH

- deklarowanej wartości inwestycji związanej z utworzeniem WOH

Do wniosku należy dołączyć:

  • poświadczone za zgodność zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców

  • pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia przez przedsiębiorcę osobie trzeciej

  • szkic funkcjonalny obiektu z zaznaczeniem powierzchni całkowitej i powierzchni sprzedaży na poszczególnych kondygnacjach

 

Wniosek powinni złożyć również przedsiębiorcy ci, którzy złożyli wniosek o pozwolenie na budowę WOH zgodnie z Prawem Budowlanym(art. 15 ustawy o tworzeniu i działaniu WOH).

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer