spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (PPIS)

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (PPIS) Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 26, 2007 at 11:51 AM

ROŚ.II-7514/13/07

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Staszowie

ul. Szpitalna 3

28-200 STASZÓW

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1a oraz w oparciu o art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku nr 129 poz. 902 z późniejszymi zmianami) zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra".

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

 

Załączniki:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra" wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym

przebiegiem inwestycji oraz granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz mapa sytuacyjno wysokościowa (mapa do celów projektowych).

3. Wypisy z rejestru gruntów z dnia 20 sierpnia 2007 roku - dotyczące działek, na których

realizowana będzie inwestycja oraz części działek sąsiadujących.

4. Skrócone wypisy ze skorowidza działek z dnia:10 lipca 2007 roku oraz 11 września 2007 roku - wykaz właścicieli działek przyległych.

5. Wykaz stron przyjętych do postępowania.

6. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 05 października 2007 roku Znak: IKOS.II-7514/13/07 nie stwierdzające potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra".

 

Otrzymują do wiadomości:

1.Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28 - 200 Staszów

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. Starosta Staszowski, ul. Świerczewskiego 7, 28-200 Staszów.

4. a/a.

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer