spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Publicznie dostępny
wykaz danych
 arrow 2006 arrow Formularz A

Formularz A Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 02, 2006 at 11:51 AM
Formularz A-karta informacyjna dla:

  • wniosków o wydanie decyzji,
  • wniosków lokalizacyjnych,
  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 Lp.

Nr wpisu


Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy


 1 A/1/06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie”.

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

 2 A/2/06

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie trzech drzew gatunku wierzba i jednego drzewa gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Niemścice o nr ewidencyjnym 269 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 821/96 wydanego dnia 27 maja 1996 roku przez Kancelarię Notarialną w Staszowie własnością Wnioskodawcy.

Tomasz Wach
ul. Legionów Polskich 8
28-200 Staszów 


 3 A/3/06

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie dwóch drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w Dobrej o nr ewidencyjnym 351 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1882/2006 wydanego dnia 12 kwietnia 2006 roku przez Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Górniczej własnością Wnioskodawcy .

Jerzy Dajtrowski
ul. Kościuszki 38a/19
41-300 Dąbrowa Górnicza. 


 4  A/4/06

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675”.

Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

 

 5  A/5/06 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie jednego drzewa gatunku klon jesionolistny rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Kurozwęki o nr ewidencyjnym 246 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 2692/2000 wydanego dnia 29 czerwca 2000 roku przez Kancelarię Notarialną w Tarnobrzegu własnością Wnioskodawcy . Anna Gozdek
zam. Kurozwęki
ul. Rynek 16
28-200 Staszów
 6  A/6/06 Wniosek na usunięcie dwóch drzew gatunku klon jesionolistny rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5893/1 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 757) będącej własnością Skarbu Państwa, we władaniu Wnioskodawcy .  

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie

ul. Radzików 34
28-200 Staszów.

 7  A/7/06

Wniosek o wydanie decyzji na "Modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5641 SZTASZÓW SZPITAL polegającej na:

  • 3-ch anten sektorowych BSA001 w azymutach 00, 1400, 2500 wysokość zawieszenia 32 m n.p.t
  • 6-ciu anten sektorowych BSA005 w azymutach 00, 1400, 2500 wysokość zawieszenia 32 m n.p.t
  • antena radioliniowa RLA 15-06 azymut 1590 wys. zawieszenia 30,3 m n.p.t
  • antena radioliniowa RLA 38-03 azymut 2800 wys. zawieszenia 27,7 m n.p.t
  • antena radioliniowa RLA 13-06 azymut 3430 wys. zawieszenia 27,2 m n.p.t
  • antena radioliniowa RLA 13-12 azymut 1590 wys. zawieszenia 30,0 m n.p.t
  • antena radioliniowa RLA 08-18 azymut 3430 wys. zawieszenia 28,0 m n.p.t.
 

POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA „CENTERTEL” SP. Z O.O.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

 8  A/8/06

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie trzech drzew gatunku brzoza i czterech drzew gatunku lipa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy, na nieruchomościach o nr ewidencyjnych 291, 300, 1797, 1798 będących własnością Skarbu Państwa, we władaniu Wnioskodawcy .

 

Zarząd Dróg Powiatowych
w Staszowie

ul. Drogowców 4
28-200 Staszów.

 9  A/9/06

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 6019/7 będącej własnością Wnioskodawcy

 

P.P.H.U. „ROLMAK" Sp. j.
J, Pietrzyk, J. Stachowicz, M. Patrzałek
ul. Towarowa 38
28-200 Staszów

 10  A/10/06 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie dwóch drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5867/8 będącej własnością Wnioskodawców. Marzena i Jarosław Winiarski    ul. Wschodnia 12/41    28-200 Staszów
 11  A/11/06  Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie usunięcie jednego drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 1242/2 będącej własnością Wnioskodawców

 Janina i Kazimierz Szczygieł
ul. 11 listopada 19
28-200 Staszów 

 12  A/12/06  Wniosek o wydanie decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej PTC Sp. z o.o. Staszów_56190_Północ, zlokalizowanej na działce nr ew. 5808/8, w miejscowości Staszów przy ulicy Langiewicza 14  POLSKA TELEFONIA CYFROWA SP. Z O.O.
ul. Al. Jerozolimskie 18102-222 Warszawa
 13  A/13/06 Wniosek o usunięcie siedmiu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 6019/7 będącej własnością Wnioskodawców.   Janusz Stachowicz
zam. Oględów 146
28-200 Staszów.
Stanisław Patrzałek
zam. Oględów 144
28-200 Staszów.
Jan Pietrzyk
ul. Kutnowska 20
25-218 Kielce.
 14 A/14/06  Wniosek o usunięcie jednego drzewa gatunku grochodrzew (akacja) rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5981/51 będącej we władaniu Wnioskodawcy.  „MULTI-MAX’ Sp. z o.o.
ul. Targowa 8a
28-200 Staszów

 15  A/15/06 Wniosek o usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Osowa        o numerze ewidencyjnym 441 będącej we władaniu (na zasadach posiadania samoistnego) Wspólnoty wsi Wola Osowa, gmina Staszów.  Sołtys Sołectwa Wola Osowa
gmina Staszów.
28-200 Staszów.

 16  A/16/06 Wniosek dot. Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedla „Na Stoku” w Staszowie Urząd Miasta i Gminy Staszów, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 217, II piętro, telefon nr 0 15 864 41 38
 17  A/17/06

Wniosek o wydanie decyzji  usunięcie jednego drzewa gatunku topola rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Sztombergi o nr ewidencyjnym 187 będącej własnością Wnioskodawcy.

 

Pan Jacek Kos
zam. Sztombergi 6
28-200 Staszów

 18  A/18/06

Wniosek o wydanie decyzji na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Wola Osowa

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o. w Staszowie, ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów.

 19  A/19/06 Wniosek o wydanie decyzji na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Wola Osowa

Nawrot Wiesława i Antoni
ul. Mickiewicza 46/23
28-200 Staszów

 20  A/20/06  

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie dwóch drzew gatunku kasztanowiec oraz trzech drzew gatunku klon jesionolistny rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Dobra o nr ewidencyjnym 339 będącej własnością Wnioskodawców.

Wioletta i Robert Saramak zam. Dobra 6
28-200 Staszów

 21  A/21/06  

Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie dziewięciu drzew gatunku klon jesionolistny, trzydziestu dwóch drzew gatunku sosna zwyczajna, trzynastu drzew gatunku brzoza brodawkowata i jednego drzewa gatunku dąb rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Sztombergi o nr ewidencyjnym 384 będącej własnością Wnioskodawców.

 

Dorota i Dariusz Chałońscy
ul. Łazienkowska 8
28-200 Staszów


Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer