spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Publicznie dostępny
wykaz danych
 arrow 2006 arrow Formularz B

Formularz B Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 02, 2006 at 12:11 PM

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Formularz B-karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień
  • wskazań lokalizacyjnych

 Lp.

Nr wpisu


Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu, którego dokument dotyczy


 1 B/1/06 Postanowienie stwierdzające potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku ubojni zwierząt rzeźnych  jako dobudowa istniejącej masarni wraz z wykonaniem zbiorników naścieki sanitarne i technologiczne jako urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu-na nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 1427/1,1422/1,1428 i 1421 położonych w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów
Bonarek Wiesław
ul.11 Listopada 46
28-200 Staszów
 2  B/2/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku stacji kontroli pojazdów na nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnym 2439, 2440, 2441, 2438" położonych w Staszowie, gmina Staszów, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie. Dorota Dyl
Robert Dyl
ul. Oględowska 75
28-200 Staszów

 3  B/3/06
Decyzja zezwalająca Panu Tomaszowi Wach, ul. Legionów Polskich 8, 28-200 Staszów na usunięcie trzech drzew gatunku wierzba i jednego drzewa gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Niemścice o nr ewidencyjnym 269 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 821/96 wydanego dnia 27 maja 1996 roku przez Kancelarię Notarialną w Staszowie własnością Wnioskodawcy

Tomasz Wach
ul. Legionów Polskich 8
28-200 Staszów

 4   B/4/06
Decyzja zezwalająca Panu Jerzemu Dajtrowskiemu, ul. Kościuszki 38a/19, 41-300 Dąbrowa Górnicza na usunięcie jednego drzewa gatunku klon i jednego drzewa gatunku wiąz rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Dobra o nr ewidencyjnym 351 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1882/2006 wydanego dnia 12 kwietnia 2006 roku przez Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Górniczej własnością Wnioskodawcy .

Jerzy Dajtrowski,
ul. Kościuszki 38a/19,
41-300 Dąbrowa Górnicza

 5  B/5/06 Decyzja zezwalająca Panu Kazimierzowi Rusak zam. Czajków Północny 192, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku wiąz rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Czajków Północny o nr ewidencyjnym 284/5 będącej na podstawie wpisu do Księgi Wieczystej Nr 23245 własnością Wnioskodawcy  
Kazimierz Rusak
Czajków Północny 192
28-200 Staszów.
 6  B/6/06 Decyzja zezwalająca Panu Marcelowi Autret zam. Osiedle Na Stoku 77/5, 25-437 Kielce na usunięcie siedmiu drzew gatunku świerk pospolity rosnących na nieruchomości położonej                    w miejscowości Niemścice o nr ewidencyjnym 276/1 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 2649/2006 wydanego dnia 02 czerwca 2006 roku przez Kancelarię Notarialną w Kielcach własnością Wnioskodawcy .
Marcel Autret
Osiedle Na Stoku 77/5
25-437 Kielce.
 7  B/7/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Desną w Staszowie w km 1+012,58 drogi wojewódzkiej nr 757 relacji Opatów –Staszów-Stopnica (ul. Opatowska w Staszowie)”.  
Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
 8  B/8/06 Decyzja zezwalająca Pani Annie Gozdek zam. Kurozwęki ul. Rynek 16, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku klon jesionolistny rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Kurozwęki o nr ewidencyjnym 246 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 2692/2000 wydanego dnia 29 czerwca 2000 roku przez Kancelarię Notarialną w Tarnobrzegu własnością Wnioskodawcy .  
Anna Gozdek
zam.Kurozwęki
ul. Rynek 16
28-200 Staszów 
 9   B/9/06
Postanowienie nie stwierdzające potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675”
 

Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

 10   B/10/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Miasta Staszowa od mostu w ul. Krakowskiej w dół rzeki za oczyszczalnię ścieków oraz doliny Rytwian  
Powiat Staszowski z siedzibą w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28-200 Staszów

 11  B/11/06 Decyzja zezwalająca Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie ul. Radzików 34 28-200 Staszów na usunięcie dwóch drzew gatunku klon jesionolistny rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5893/1 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 757) będącej własnością Skarbu Państwa, we władaniu Wnioskodawcy  

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie

ul. Radzików 34
28-200 Staszów


 12  B/12/06
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi Staszów - Kurozwęki"
 

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31
28-200 Staszów


 13  B/13/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi Wiązownica Kolonia - Granicznik, Browary"

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31
28-200 Staszów
 14  B/14/06 Decyzja zezwalająca Zarządowi Dróg Powiatowych w Staszowie, ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów na usunięcie trzech drzew gatunku brzoza i czterech drzew gatunku lipa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0829T Kurozwęki-Czernica-Przyjmy na nieruchomościach o nr ewidencyjnych 291, 300, 1797, 1798 będących własnością Skarbu Państwa, we władaniu Wnioskodawcy.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
ul. Drogowców 4
28-200 Staszów

 


 15  B/15/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Niemścice, Ponik"  

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.
 16  B/16/06 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wiśniowa Poduchowna, Wiśniowa".  

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31

28-200 Staszów
 17 B/17/06 

 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku ubojni zwierząt rzeźnych jako dobudowa istniejącej masarni wraz z wykonaniem zbiorników na ścieki sanitarne i technologiczne jako urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu – na nieruchomości składającej się z działek o nr ewidencyjnych 1427/1, 1422/1, 1428 i 1421 położonych w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów”. 

Pan Wiesław Bonarek

ul. 11 Listopada 46

28-200 Staszów

 18  B/18/06

DECYZJA zezwalająca pp. Janinie i Kazimierzowi Szczygieł, ul. 11 Listopada 19, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 1242/2 będącej własnością Wnioskodawców.

 

Janina i Kazimierz Szczygieł
ul. 11 Listopada 19
28-200 Staszów

 19  B/19/06  

DECYZJA zezwalająca na usunięcie siedmiu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomościach położonych w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnych 6019/7 i 6019/12 będących własnością Wnioskodawców.

 

Janusz Stachowicz
zam. Oględów 146
28-200 Staszów.

Stanisław Patrzałek
zam. Oględów 144
28-200 Staszów.

Jan Pietrzyk
ul. Kutnowska 20
25-218 Kielce.

 20  B/20/06  

DECYZJA zezwalająca „MULTI-MAX' Sp. z o.o. ul. Targowa 8a, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku grochodrzew (akacja) rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5981/51 będącej własnością Skarbu Państwa, we władaniu Wnioskodawcy.

 

„MULTI-MAX' Sp. z o.o.
ul. Targowa 8a,
28-200 Staszów

21   B/21/06  

DECYZJA zezwalająca Panu Jackowi Kos, Sztombergi 6, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku topola rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Sztombergi o nr ewidencyjnym 187 będącej własnością Wnioskodawcy.

 

Jacek Kos
Sztombergi 6
28-200 Staszów

 22  B/22/06  

DECYZJA zezwalająca pp. Nawrot Wiesławie i Antoniemu ul. Mickiewicza 46/23, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku sosna zwyczajna rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 2176/13 będącej własnością Gminy Staszów, we władaniu Wnioskodawców.

 

Nawrot Wiesława i Antoni
ul. Mickiewicza 46/23
28-200 Staszów

 23  B/23/06  

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie"

 

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

 24  B/24/06  

DECYZJA zezwalająca pp. Wiolettcie i Robertowi Saramak, zam. Dobra 6, 28-200 Staszów na usunięcie jednego drzewa gatunku kasztanowiec oraz trzech drzew gatunku klon jesionolistny rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Dobra o nr ewidencyjnym 339 będącej własnością Wnioskodawców.

 

Wioletta i Robert Saramak
zam. Dobra 6
28-200 Staszów

 25  B/25/06  

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5641 SZTASZÓW SZPITAL polegająca na demontażu istniejących anten i zainstalowaniu:
3-ch anten sektorowych BSA001 w azymutach 00, 1400, 2500 wysokość zawieszenia 32 m n.p.t
6-ciu anten sektorowych BSA005 w azymutach 00, 1400, 2500 wysokość zawieszenia 32 m n.p.t
anteny radioliniowej RLA 15-06 azymut 1590 wys. zawieszenia 30,3 m n.p.t
anteny radioliniowej RLA 38-03 azymut 2800 wys. zawieszenia 27,7 m n.p.t
anteny radioliniowej RLA 13-06 azymut 3430 wys. zawieszenia 27,2 m n.p.t
anteny radioliniowej RLA 13-12 azymut 1590 wys. zawieszenia 30,0 m n.p.t
anteny radioliniowej RLA 08-18 azymut 3430 wys. zawieszenia 28,0 m n.p.t.
których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi 45 051,28 W.

 POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA „CENTERTEL" SP. Z O.O.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

reprezentowana przez pełnomocnika

Krzysztof Pitera
ATM-POLSKA Sp. z o.o.
Filia Katowice
ul. Francuska 70
40-028 Katowice
 26  B/26/06

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675".

 

Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer