spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2006 arrow Zarządzenie Nr52/2006 w sprawie przyznania dotacji w roku 2006 na realizację zadań publicznych gminy

Zarządzenie Nr52/2006 w sprawie przyznania dotacji w roku 2006 na realizację zadań publicznych gminy Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 05, 2006 at 10:58 AM

                                                       Zarządzenie Nr 52/2006                                                                     Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie przyznania dotacji w roku 2006 na realizację zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Staszów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

    Na podstawie § 9 ust.3 uchwały Nr XXIII/235/04 Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli zleconego zadania, zmienionego uchwałą Nr XXXVIII/380/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2005 roku oraz ogłoszonego w dniu 21 marca 2006 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych gminy świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego z a r z ą d z a się, co następuje:


§ 1


Przyznaję dotację na ogólną kwotę 30.000,00 zł (słownie:trzydzieści tysięcy złotych) dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania publiczne gminy zleconych przez Gminę Staszów według Załącznika do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2006


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer