spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5641 STASZÓW SZPITAL polegająca na demontażu istniejących anten i zainstalowaniu:... (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach)

Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5641 STASZÓW SZPITAL polegająca na demontażu istniejących anten i zainstalowaniu:... (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach) Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 28, 2006 at 01:55 PM
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach
ul. Jagiellońska 68
25- 734 Kielce

Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 oraz Art. 57 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się z prośbą o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5641 STASZÓW SZPITAL polegająca na demontażu istniejących anten i zainstalowaniu:

  • 3-ch anten sektorowych BSA001 w azymutach 00, 1400, 2500 wys. zawieszenia 32 m n.p.t
  • 6-ciu anten sektorowych BSA005 w azymutach 00, 1400, 2500 wys. zawieszenia 32 m n.p.t
  • anteny radioliniowej RLA 15-06 azymut 1590 wys. zawieszenia 30,3 m n.p.t
  • anteny radioliniowej RLA 38-03 azymut 2800 wys. zawieszenia 27,7 m n.p.t
  • anteny radioliniowej RLA 13-06 azymut 3430 wys. zawieszenia 27,2 m n.p.t
  • anteny radioliniowej RLA 13-12 azymut 1590 wys. zawieszenia 30,0 m n.p.t
  • anteny radioliniowej RLA 08-18 azymut 3430 wys. zawieszenia 28,0 m n.p.t.
  • których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi 45 051,28 W.
Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest

POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA „CENTERTEL” SP. Z O.O.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

reprezentowana przez

ATEM-POLSKA sp. z o.o.
Filia Katowice
ul. Francuska 70
40-028 Katowice

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Załączniki:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

3. Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

4. Wypis z rejestru gruntów z dnia 20 czerwca 2006 roku, STASZÓW - MIASTO, OBRĘB 01.

5. Wykaz stron postępowania – Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 20 czerwca 2006 roku, STASZÓW - MIASTO, OBRĘB 01.

Do wiadomości:

1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.
2. Wojewoda Świętokrzyski, ul. Al. IX Wieków Kielc 3, 25 - 516 Kielce.
3. a/a.<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer