spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Ogłoszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZA WYSOKICH PARAMETRÓW D 80 DO BUDYNKU WYMIENNIKOWNI WSCHODNIA" MIESZCZĄCEJ SIE PRZY ul. WSCHODNIA" na nieruchomości położonej w Staszowie o nr ewid. 5854/19, 5829 i 5854/9.

Ogłoszenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZA WYSOKICH PARAMETRÓW D 80 DO BUDYNKU WYMIENNIKOWNI WSCHODNIA" MIESZCZĄCEJ SIE PRZY ul. WSCHODNIA" na nieruchomości położonej w Staszowie o nr ewid. 5854/19, 5829 i 5854/9. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Oct 03, 2008 at 12:44 PM

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie Art. 32 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów


podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:

„BUDOWA PRZYŁĄCZA WYSOKICH PARAMETRÓW ф 80 DO BUDYNKU WYMIENNIKOWNI „WSCHODNIA" MIESZCZĄCEJ SIE PRZY ul. WSCHODNIA" na nieruchomości położonej w Staszowie o nr ewid. 5854/19, 5829 i 5854/9.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Staszowie

ul. Langiewicza 14

28-200 Staszów

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 20 października 2008 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 9a).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer