spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.:"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi Staszów - Kurozwęki"

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.:"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi Staszów - Kurozwęki" Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jul 21, 2006 at 01:41 PM

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie Art.46a ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz Art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego - tekst jednolity (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071) z późniejszymi zmianami


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów          


zawiadamia, że na wniosek

Gminy Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów.


wydana została decyzja znak: IKOS.II-7514/7/06 z dnia 20 lipca 2006 roku ustalająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi Staszów - Kurozwęki".

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 18 sierpnia 2006 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 217).

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer