spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego pn.:"Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie".

Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego pn.:"Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie". Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jul 24, 2006 at 07:07 PM

                                                                                    Starostwo Powiatowe
                                                                                    w Staszowie

                                                                                    ul. Świerczewskiego 7
                                                                                    28-200 Staszów    

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) zwraca się o uzgodnienie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie".

 

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest;

Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów.

 

Załączniki:

1. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 30 czerwca 2006 roku Znak: IKOS.II-7514/18/06 nie stwierdzające potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie".

 

Ponadto informuję, że pozostałe dokumenty niezbędne do wydania uzgodnienia tj:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na  

    realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: "Budowa urządzeń infrastruktury  

    technicznej na osiedlu Ogrody w Staszowie".

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem  

    granic terenu, którego dotyczy wniosek.

3. Wykaz działek objętych projektem.

4. Wykaz działek sąsiadujących z realizowanym przedsięwzięciem.

6. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

zostały przesłane do Starostwa Powiatowego w Staszowie pismem z dnia 31 maja 2006 roku Znak: IKOS.II-7514/18/06.

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

3. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer