spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego pn.:"Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675"

Uzgodnienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego pn.:"Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675" Print E-mail
Written by Ireneusz Kapusta   
Aug 04, 2006 at 02:16 PM
Staszów, 2006-08-04                           

IKOS.II-7514/20/06 

Starostwo Powiatowe w Staszowie
ul. Świerczewskiego 7
28 - 200 Staszów

     

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z art. 48 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) zwraca się o uzgodnienie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675".

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:
Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce.


Załączniki:
1. Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 lipca 2006 roku Znak: IKOS.II-7514/20/06 nie stwierdzające potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675" ze względu na charakter inwestycji nie powodujący pogorszenia stanu środowiska oraz na brak przewidywania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
2. Ponadto informuję, że pozostałe dokumenty niezbędne do wydania uzgodnienia tj 1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr.5575/2, 5598/2, 5675".
3. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej.
4.  Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 27 czerwca 2003 roku Znak:: IPP.II-7331-107/2003.
5. Informacja o planowanym przedsięwzięciu.zostały przesłane do Starostwa Powiatowego w Staszowie pismem z dnia 07 czerwca 2006 roku Znak: IKOS.II-7514/20/06.

Otrzymują do wiadomości:
1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 3, 28-200 Staszów.
3. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer