spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Publicznie dostępny
wykaz danych
 arrow 2009 - Formularze A arrow IKMiOŚ.VI-7624/12/09

IKMiOŚ.VI-7624/12/09 Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jun 12, 2009 at 07:57 AM

Formularz A - karta informacyjna dla:


- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

  • wniosków o ustalenie programu dostosowawczego


Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego


1

Numer wpisu


2

Zakres przedmiotowy wniosku

Rozbudowa i modernizacja Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Koniemłotach” na działce nr 1074/22 obręb Koniemłoty

3

Znak sprawy

IKMiOŚ.VI-7624/12/09

4

Data złożenia

03 czerwiec 2009 roku

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Staszowskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

Koniemłoty

28-200 Staszów

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy

ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym

będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar,

na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

2. Wypisy z rejestru gruntów z dnia 28 maja 2009 roku – szt. 3

3. Skrócone wypisy ze skorowidza działek z dnia 28 maja

2009 roku – szt. 2.

4. Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 29 maja 2009

roku.

5. Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

4. Dowód wpłaty KP 1630/71/2009 kwoty 205 zł za wydanie

decyzji.

7

Nazwa organu - adresata wniosku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

8

Miejsce przechowywania (nawa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy Staszów, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pokój nr 222, II piętro, telefon nr 0 15 864 83 72

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)


10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

brak

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy


12

Uwagi


Wnioskujący o umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer