spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Prośba o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji celu przedsięwzięcia celu publicznego pn.: Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedla Na Stoku w Staszowie. (Starostwo Powiatowe)

Prośba o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji celu przedsięwzięcia celu publicznego pn.: Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedla Na Stoku w Staszowie. (Starostwo Powiatowe) Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Aug 14, 2006 at 03:11 PM

                                                                            Starostwo Powiatowe
                                                                            w Staszowie
                                                                            ul. Świerczewskiego 7
                                                                             28 - 200 Staszów

 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z art. 51 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji inwestycji celu przedsięwzięcia celu publicznego pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na terenie osiedla „Na Stoku" w Staszowie".

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów

Załączniki:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia celu publicznego pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na

terenie osiedla „Na Stoku" w Staszowie".

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem

granic terenu, którego dotyczy wniosek.

3. Wykaz działek objętych projektem..

4. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują do wiadomości:

1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

3. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer