spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Publicznie dostępny
wykaz danych
 arrow 2009 - Formularze B arrow 2009 Formularz_B_IKMiOŚ.VI-7624/16/09

2009 Formularz_B_IKMiOŚ.VI-7624/16/09 Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jul 31, 2009 at 07:46 AM

Formularz B - karta informacyjna dla:

- decyzji i postanowień

  • wskazań lokalizacyjnych,

 

Lp

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1

Numer wpisu

 

2

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia*

POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa i modernizacja ubojni polegająca m. in. na dobudowie pomieszczeń uboju zwierząt rzeźnych ( trzody i bydła) w Czajkowie Północnym", działka nr ewid. 419, obręb: Czajków Północny, oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko ze względu na charakter inwestycji mogący potencjalnie powodować pogorszenie stanu środowiska.

3

Znak sprawy

IKMiOŚ.VI-7624/16/09

4

Data wydania

24 lipiec 2009 rok

5

Nazwa organu, który wydał decyzję/ postanowienie*

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

6

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych

Adam Grzegorz Dyl

28-200 Staszów

7

Nr wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia*

 

8

Miejsce przechowywania (nawa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju, nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy Staszów, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pokój nr 222, drugie piętro, telefon nr 0 15 864 83 72

9

Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

brak

11

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*

 

12

Uwagi

brak

Wnioskujący o umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer