spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2009 arrow Wnioski na zadania publiczne Gminy do realizacji w 2010r.

Wnioski na zadania publiczne Gminy do realizacji w 2010r. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Sep 01, 2009 at 01:48 PM

 

BURMISTRZ MIASTA i GMINY STASZÓW

INFORMUJE:

 

 

Uprzejmie informuję Państwa, że do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie należy składać wnioski na zadania publiczne Gminy do realizacji w 2010 roku.

Wnioskowana przez Państwa nazwa zadania publicznego winna być ściśle sprecyzowana, jak również posiadać szczegółową specyfikację realizacji tego zadania wraz z kosztorysem.

Wnioski na realizację w 2010 roku zadań publicznych należy składać do dnia 15 września 2009 roku.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż po 5 letniej realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Staszów dokona analizy współpracy ze stowarzyszeniami, które przez ten okres realizowały zadania gminy.

Analiza ta polegać będzie na ocenie:

a)rzetelności współpracy organizacji pozarządowych z gminą,

b)przestrzegania terminów,

c)prawidłowości składania sprawozdań, (określających szczegółowo opis realizowanych działań, składania dodatkowych materiałów, które dokumentowały realizowane zadania, zwłaszcza publikacje wydane w ramach projektu informujące o finansowaniu lub wspófinansowaniu zadania z środków Gminy Staszów).

Na podstawie złożonych wniosków do dnia 15 września 2009 roku oraz potrzeb gminy w tym zakresie, zostanie opracowany projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Staszów z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.


 

Burmistrz

Miasta i Gminy Staszów

Andrzej Iskra

Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer