spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Uzgodnienia dot.realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675

Uzgodnienia dot.realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675 Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Sep 15, 2006 at 02:17 PM

ZAWIADOMIENIE


Zgodnie z Art. 7, Art. 10 § 1 i art. 77 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek

Świętokrzyskiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich

ul. Jagiellońska 72

25-602 Kielce

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Staszów polegająca na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica (ul. Opatowska), 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (ul. Rakowska) z drogą powiatową (ul. Langiewicza) na działkach o nr ewid. gr. 5575/2, 5598/2, 5675" planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione przez:


1. Starostę Staszowskiego postanowieniem z dnia 09 sierpnia 2006 roku,

Znak: OS.II-7633/68/2006

2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie postanowieniem z dnia

28 sierpnia 2006 roku, Znak: SE V-4431/68/06


Informuję również, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym z postanowieniami, o których mowa wyżej oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski, dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w terminie do dnia
4 października 2006 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 217)

Po upływie wyżej wymienionego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu
o posiadane dowody i materiały.Otrzymują:

1. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.
2. a/a

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer