spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI zmieniajacą decyzję i zezwalajacą na usunięcie drzew na nieruchomości w Wiśniowej

Ogłoszenie DECYZJI zmieniajacą decyzję i zezwalajacą na usunięcie drzew na nieruchomości w Wiśniowej Print E-mail
Written by Maria Żyła   
May 11, 2010 at 07:30 AM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f ustawy z dnia 3 października 2008 roku -  o udostępnianiu     informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI zmieniającej decyzję z dnia 01.04.2010  roku znak: IKMiOŚ.VII-7635/38/09 zezwalającej

 

   Państwu Jerzemu i Barbarze Bernyś

   28-200 Staszów

 

na usunięcie sześciu drzew gatunku olsza i jednego drzewa gatunku wierzba rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewidencyjnym 425 oraz jednego drzewa gatunku olsza rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewidencyjnym 176 stanowiących własność Wnioskodawcy.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer