spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Wybory samorządowe 2010 arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie drzewa w miejscowości Staszów.

Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie drzewa w miejscowości Staszów. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
May 13, 2010 at 11:14 AM

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f ustawy z dnia 3 października 2008 roku -  o udostępnianiu     informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz            o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

           

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI zezwalającej

 

    Państwu Pawłowi i Renacie Złotnik

     28-200 Staszów

 

na usunięcie jednego drzewa  gatunku jesion rosnącego na granicy nieruchomości położonych w Staszowie o nr ewidencyjnym 1055 stanowiącej własność Wnioskodawcy oraz działki o nr 1054 stanowiącej własność Pani Zofii Kozankiewicz. Pani Kozankiewicz wyraziła zgodę na usunięcie w/w drzewa.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer