spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Zamówienia publiczne arrow Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu: Moje Boisko - Orlik 2012 w Staszowie (zakończony) arrow INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Jun 11, 2010 at 12:06 PM

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

tel. (015) 864-20-14, fax (015) 864-32-61
e-mail:  

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

 

„Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną
w ramach programu: „Moje Boisko - Orlik 2012" w Staszowie"

 

 

3. NAZWY(FIRMY), ALBO IMIONA I NAZWISKA, SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA
 I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERTOM, W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT I ŁĄCZNĄ PUNKTACJĘ

 

 

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Cena oferty brutto

 [PLN]

Liczba punktów

w kryterium:

CENA

Łączna liczba punktów

Pozycja w rankingu ofert

1

MEDIA STADION SP. Z O.O.

 

ul. BIAŁOWIESKA 2

71-010 SZCZECIN

1345525,72

-zad nr 1-1008034,17

-zad nr 2-337491,55

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

2

SPORTPROJEKT SP. Z O.O.

 

ul. SOSNOWA 6 a

71-468 SZCZECIN

1520000,00

-zad nr 1-1109000,00

-zad nr 2-411000,00

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

3

POLCOURT S.A.

 

ul. GEN ZAJĄCZKA 11 LOK C 7

01-510 WARSZAWA

adres do korespondencji

ul. GDAŃSKA 27/31

01-633 WARSZAWA

1554036,26

-zad nr 1-1174216,72

-zad nr 2-379819,54

86,81

86,81

3

4

INTERHALL SP. Z O.O.

 

ul. JÓZEFOWSKA 6

40-144 KATOWICE

1349000,00

-zad nr 1-1050000,00

-zad nr 2-299000,00

100,00

100,00

1

5

KONSORCJUM:

LIDER-FIRMA BUDOWLANA „MAX BUD"

MARIUSZ MIESZKOWICZ

PARTNER- „ARIM" SP. Z O.O

ul. KWIATKOWSKIEGO 3/24

39-400 TARNOBRZEG

 

ul. K.MIARKI 33, 58-500 JELENIA GÓRA

  1355129,24

  -zad nr 1-990287,95

  -zad nr 2-364841,29

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

6

KONSORCJUM:

LIDER-SPA VOYAGE SP. Z O.O.

PARTNER- CREATIVE FUTURE

GRZEGORZ BARCZYK

 

MÓJCZA 25

26-021 DALESZYCE

 

MÓJCZA 25

26-021 DALESZYCE

1473380,74

-zad nr 1-1177211,70

-zad nr 2-296169,04

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

7

CZECHANOWICZ EKOLOGIA I ZIELEŃ SP. Z O.O.

ul. TARNOGÓRSKA 1A

41-902 BYTOM

1288000,00

-zad nr 1-989000,00

-zad nr 2-299000,00

Oferta nie podlega ocenie

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

8

KONSORCJUM:

LIDER-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „ADMA -BIS" SPÓŁKA JAWNA, MARIAN ADAMCZYK,

JÓZEF ADAMCZYK, STANISŁAW ADAMCZYK

PARTNER -„ADMA" ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY

MARIAN ADAMCZYK

ul. KOŚCIUSZKI 68, 28-200 STASZÓW

 

 

 

 

 

 

ul. KOŚCIUSZKI 68,

28-200 STASZÓW

 

1498388,68

-zad nr 1-1135734,53

  -zad nr 2-362654,15

90,03

90,03

2

 

4. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU


INTERHALL Sp. z o.o.

ul. Józefowska 6

40 - 144 Katowice

tel. 0-32 205 61 55 / fax. 0-32 250 09 15

 

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano, zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy - Pzp, na podstawie kryterium cena - 100%, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

                                                                      

Staszów, dnia 11.06.2010 r.                    BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW                      

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer