spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie WNIOSKU na usunięcie drzew w miejscowości Sielec

Ogłoszenie WNIOSKU na usunięcie drzew w miejscowości Sielec Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Aug 09, 2010 at 01:27 PM

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)Burmistrz Miasta i Gminy Staszówpodaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych WNIOSKU

 

Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych w Kielcach

Rejonowy Odział w Busku-Zdroju

ul. Kopernika Nr 2

28-100 Busko-Zdrójpostępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia a usunięcie stu siedemdziesięciu pięciu drzew gatunku olcha oraz dwudziestu pięciu drzew gatunku wierzba, rosnących na Cieku od Oględowa na działkach o nr ew. 246, 456/2, 456/7, położonych w miejscowości Sielec stanowiących własność Skarbu Państwa którymi, w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego gospodaruje Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer