spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Wybory samorządowe 2006 arrow Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Oct 19, 2006 at 08:21 AM

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 19 października 2006 roku

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/407/2002 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/364/05 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, Uchwałą Nr L/503/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Miasta i Gminy Staszów stałych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa i Uchwałą Nr LI/515/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XLI/407/2002 Rady Miejskiej w Staszowie oraz w innych uchwałach, a także Uchwały Nr LI/516/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Staszów - podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

Pełny tekst obwieszczenia 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer