spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie drzewa i krzewów w miejscowości Staszów

Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie drzewa i krzewów w miejscowości Staszów Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Sep 27, 2010 at 02:18 PM

 

O G Ł O S Z E N I ENa podstawie art. 21 ust. 2 pkt 24 lit.f ustawy z dnia 3 października 2008 roku - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)


Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI zezwalającej

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie

Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej

ul. Długosza 4a

27-600 Sandomierz


na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba oraz 233 m² krzewów gatunku wierzba i topola rosnących na prawym brzegu rzeki Czarnej Staszowskiej na działce o nr ew. 1998/1, położonej w miejscowości Staszów stanowiącej własność Skarbu Państwa, zarządzanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz. Starosta Staszowski reprezentujący właściciela (Skarb Państwa ) wyraził zgodę na usunięcie przedmiotowego drzewa i krzewów.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer