spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow Ogłoszenie Postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki

Ogłoszenie Postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki Print E-mail
Written by Kamil Malinowski   
Oct 12, 2010 at 03:11 PM

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art. 113 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

oraz Art. 38 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

  1. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych POSTANOWIENIA z urzędu prostującego oczywistą pomyłkę w Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 10 marca 2009 roku znak: ROŚ.II-7624/24/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie" polegające na budowie hali sportowej z pływalnią i infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Staszowie na działce nr 5883/2, gmina Staszów.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (II piętro, pokój nr 221 ), na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (www.staszow.pl) w ogłoszeniach o podaniu do publicznej wiadomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

  Treść postanowienia

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer