spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2007 arrow Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Mar 07, 2007 at 02:27 PM

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

1. Ochrony i promocji zdrowia -  40 000 zł (pl. dotacja na 2007r.). (Pobierz)

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 51 000 zł (pl. dotacja na 2007r.). (Pobierz)

3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 83 000 zł (pl. dotacja na 2007r.). (Pobierz)

4. Działalność w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego - 10 000 zł (pl. dotacja na 2007r.) (Pobierz)

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 11 ust. 2 i art. 13 (Dz. U.  z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

Pełny tekst ogłoszeń konkursowych zawierający:

-         rodzaj i warunki realizacji zadań publicznych,

-         termin i warunki składania ofert,

-         zasady przyznawania dotacji,

-         planowane kwoty dotacji na poszczególne zadania,

-         termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty,

-         wykaz zadań publicznych tego samego rodzaju realizowanych w 2006r. oraz wysokość dotacji przyznanych na ich wykonanie oraz planowanych na 2007r.,

-         inne informacje

znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie: http://www.bip.staszow.pl oraz w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pokój nr 212.

Szczegółowe informacje o konkursie, jak również druki ofert, wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej jw. lub uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie drogą pocztową lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta ul. Opatowska 31.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.04.2007r. o godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2007r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy  w Staszowie ul. Opatowska 31 - pokój 103.

Okres realizacji zadań publicznych  IV - XII 2007r.

Osobą do kontaktów z oferentami jest : mgr Norbert Krzystanek - tel. (0-15) 864 23 64.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Do pobrania:

Oferta
Umowa

Sprawozdanie

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer