spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy arrow 2007 arrow Zarządzenie Nr 38/2007

Zarządzenie Nr 38/2007 Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
May 18, 2007 at 02:58 PM

Zarządzenie Nr 38/2007

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

z dnia 27 kwietnia 2007 r.w sprawie przyznania dotacji w roku 2007 na realizację zadań publicznych gminy zleconych przez Gminę Staszów do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 10 pkt 4 Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych zatwierdzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 marca 2007 r.) z a r z ą d z a m, co następuje:§ 1


1.Na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 r. zadań publicznych Miasta i Gminy Staszów świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność

pożytku publicznego w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu

- działalność w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego

2.Wykaz podmiotów, które wybrano do realizacji zadań wraz z kwotami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3.Warunkiem otrzymania środków finansowych na realizację zadania publicznego jest zawarcie umowy dotacji.

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Zarządzenia


 

Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer