spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNZAJALNEGO

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNZAJALNEGO Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jul 13, 2007 at 09:48 AM

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNZAJALNEGO


W dniu 12 kwietnia 2007 roku o godz. 9:00 w Polsce zostały rozpoczęte sprawdziany klas VI. Na terenie Gminy Staszów spośród 325 szóstoklasistów do sprawdzianu przystąpiło 319 uczniów. Na 40 możliwych do zdobycia punktów woj. świętokrzyskie uzyskało 24,36 pkt, woj. łódzkie 25,16 pkt, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - 24,90 pkt. Na tle woj. świętokrzyskiego, powiat staszowski znajduje się na czwartym miejscu. Spośród gmin
w powiecie staszowskim najlepszy wynik ogólny (26,50 pkt) zdobyły szkoły, dla których Organem Prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Staszowie.

Wg skali staninowej (poziomy: najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy) woj. świętokrzyskie, powiat staszowski oraz Gmina Staszów znajdują się na poziomie średnim.

Z kolei wg skali pięciostopniowej (poziomy: niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki) woj. świętokrzyskie oraz powiat staszowski zajmuje stopień 3 - poziom średni, natomiast szkoły znajdujące się na terenie Gminy Staszów zajęły stopień 4 - poziom wyżej średni.


Poniżej zostały przedstawione średnie wyniki ze sprawdzianów klas VI w poszczególnych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów:

 

Na 40 możliwych punktów placówki uzyskały:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie - 27 pkt.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. I. J. Paderewskiego w Staszowie - 27 pkt.

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. H. Łaskiego w Staszowie - 28 pkt.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie - 28 pkt.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniemłotach - 27 pkt.

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurozwękach - 29 pkt.

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach - 27 pkt.

8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Smerdynie - 24 pkt.

9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hugona Kołłątaja w Wiśniowej - 26 pkt.

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej - 27 pkt.


W dniach 24,25 kwietnia 2007 roku odbywały się egzaminy gimnazjalne z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz humanistycznych. Spośród 409 gimnazjalistów do egzaminów nie przystąpiło 9 uczniów. Na 50 możliwych do zdobycia punktów w części humanistycznej woj. świętokrzyskie uzyskało wynik 30,97 pkt., woj. łódzkie - 30,95 pkt,
a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - 30,96 pkt.

Natomiast średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego-część matematyczno - przyrodnicza przedstawiają się następująco: woj. świętokrzyskie - 23,33 pkt, woj. łódzkie - 24,33 pkt,
a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi - 23,97 pkt.

Wg skali staninowej z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej, biorąc pod uwagę przedział punktowy, woj. świętokrzyskie, powiat staszowski oraz Gmina Staszów znajduje się na poziomie średnim, w części matematyczno - przyrodniczej również jest to poziom średni.

Jeśli chodzi o wyniki w skali pięciostopniowej w części humanistycznej to zarówno woj. świętokrzyskie, powiat staszowski jak i Gmina Staszów są na poziomie średnim.

Odnośnie części matematyczno - przyrodniczej wg w/w skali na poziomie średnim znajdują się: Gmina Staszów, powiat staszowski oraz woj. świętokrzyskie.


Poniżej zostały przedstawione średnie wyniki z przedmiotów humanistycznych oraz matematyczno - przyrodniczych w gimnazjach staszowskich:


Na 50 możliwych punktów placówki uzyskały:


    1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie:

        a) egzamin z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych - 23 pkt.

        b) egzamin z przedmiotów humanistycznych - 30 pkt.

 


    2. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie:

        a) egzamin z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych - 26 pkt.
        b) egzamin z przedmiotów humanistycznych - 32 pkt.

 

Spośród powiatów znajdujących się na terenie woj. świętokrzyskiego Powiat staszowski zdobywając 24,65 pkt w sprawdzianach klas VI zajął IV miejsce.

Z kolei w Powiecie staszowskim, na 40 możliwych do zdobycia punktów, najlepszy wynik uzyskały szkoły na terenie Gminy Staszów, zdobywając 26,50 pkt, a tym samym V miejsce na tle woj. świętokrzyskiego.

Natomiast w naszym powiecie I miejsce zajęły szkoły z terenu Miasta i Gminy Staszów (26,50 pkt), II miejsce - Gmina Bogoria (25,87 pkt), III miejsce - Gmina Rytwiany (24,99 pkt).


Odnośnie egzaminów gimnazjalnych 2007 roku spośród powiatów w woj. świętokrzyskim,
w części humanistycznej, powiat staszowski zajął IX miejsce zdobywając 30,25 pkt, a w części matematyczno - przyrodniczej - IV miejsce, uzyskując 22,78 pkt.


Z kolei w powiecie staszowskim, na 50 możliwych do zdobycia punktów w części humanistycznej, najlepszy wynik i zarazem I miejsce uzyskały szkoły z terenu Gminy Połaniec (31,87 pkt), II miejsce - Gmina Staszów (31,26), III miejsce Gmina Bogoria (29,37 pkt).

W części matematyczno - przyrodniczej na tle województwa powiat staszowski zajął IV miejsce zdobywając 22,78 pkt.

Spośród gmin na terenie powiatu staszowskiego I miejsce zajęła Gmina Rytwiany (25,25 pkt), II miejsce- Gmina Staszów (24,14 pkt), a III miejsce- Gmina Połaniec (23,09 pkt).

 

                                                                                            Opracowały:

                                                                                            Teresa Szymańska

                                                                                            Małgorzata Domagała 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer