spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Uchwały

Plikownia

Home » Uchwały » 2008 »  XXIX Sesja Rady Miejskiej w Staszowie

DokumentyDate added

Order by : name | date | hits [ ascendent ]
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/239/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/239/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
Hits: 1197
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/238/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/238/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Hits: 1183
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/237/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/237/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzybów na obszarze gminy Staszów.
Hits: 1183
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/236/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/236/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie, zatwierdzonego Uchwałą Nr XV/165/04 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 lutego 2004 roku.
Hits: 1170
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/235/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/235/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Staszowie Rynek , 28-200 Staszów.
Hits: 1144
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/234/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/234/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Staszowskiego Ośrodka Kultury ul.Parkowa 6, 28-200 Staszów
Hits: 1175
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/233/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/233/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie na prace projektowe modernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej w Staszowie.
Hits: 1256
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/232/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/232/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie dokonania zmian w Uchwale nr III/7/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 07 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Staszowie oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
Hits: 1177
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/231/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/231/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok.
Hits: 1121
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/230/08hot!
11.06.2008
Stwierdzenie Nieważności Uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 lipca 2008r. znak: NK.I-0911/103/08 Wojewody Świętokrzyskiego 
 
 
UCHWAŁA Nr XXIX/230/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie stwierdzenia odwołania radnej pani Henryki Markowskiej z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.
Hits: 1196
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/229/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/229/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie.
Hits: 1206
file icon UCHWAŁA Nr XXIX/228/08hot!
11.06.2008
UCHWAŁA Nr XXIX/228/08

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 30 maja 2008 r.

   

w sprawie przyjęcia regulaminu odwołania radnej Henryki Markowskiej z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Staszowie
Hits: 1172
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer