spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Uchwały

Plikownia

Home » Uchwały » 2009 »  LII Sesja Rady Miejskiej w Staszowie.

DokumentyDate added

Order by : name | date | hits [ ascendent ]
file icon Uchwała Nr LII/421/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/421/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Osowej będącej Filią Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach.

 

Hits: 1274
file icon Uchwała Nr LII/420/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/420/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zmian do Uchwały Nr L/400/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację inwestycji pn:”Przebudowa drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice – Wiśniówka – II etap od km 6 + 253 do km 9 + 053”.

 

Hits: 1258
file icon Uchwała Nr LII/419/09hot!
15.06.2009
 
UCHWAŁA Nr LII/419/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.
Hits: 1234
file icon Uchwała Nr LII/418/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/418/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

 

Hits: 1304
file icon Uchwała Nr LII/417/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/417/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

 

Hits: 1310
file icon Uchwała Nr LII/416/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/416/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych.

 

Hits: 1286
file icon Uchwała Nr LII/415/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/415/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych.
Hits: 1318
file icon Uchwała Nr LII/414/09hot!
15.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/414/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych.

 

Hits: 1305
file icon Uchwała Nr LII/413/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/413/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Staszów zmienionej Uchwałą Nr XXVII/216/08 z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/128/07 z dnia 25 września 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Staszów.

 

Hits: 1308
file icon Uchwała Nr LII/412/09hot!
05.06.2009
 
UCHWAŁA Nr LII/412/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach.
Hits: 1275
file icon Uchwała Nr LII/411/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/411/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

 

Hits: 1297
file icon Uchwała Nr LII/410/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/410/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemścice.

 

Hits: 1305
file icon Uchwała Nr LII/409/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/409/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa.

 

Hits: 1277
file icon Uchwała Nr LII/408/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/408/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oględów.

 

Hits: 1312
file icon Uchwała Nr LII/407/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/407/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Hits: 1299
file icon Uchwała Nr LII/406/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/406/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

 

Hits: 1188
file icon Uchwała Nr LII/405/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/405/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2009 rok.

 

Hits: 1074
file icon Uchwała Nr LII/404/09hot!
05.06.2009

 

UCHWAŁA Nr LII/404/09

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 27 maja 2009 r.

     

w sprawie określenia wysokości dofinansowania Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku.

 

Hits: 1133
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer