spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości

Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych
Filter     Order     Display # 
2009-06-25 Ogłoszenie WNIOSKU na usunięcie jednego drzewa gatunku brzoza rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 2529. 2283
2009-06-25 Ogłoszenie WNIOSKU na usunięcie trzech drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna o nr ewidencyjnym 180/2 . 2278
2009-06-16 Ogłoszenie WNIOSKU usunięcie dziesięciu drzew gatunku lipa i siedmiu drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5784. 2303
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie czterech drzew gatunku żywotnik i 20 m2 powierzchni krzewów gatunku żywotnik rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów. 2287
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku świerk rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 4102 . 2248
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku lipa rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wiśniowska o nr ewidencyjnym 333/1. 2274
2009-06-16 Ogłoszenie WNIOSKU na usunięcie jednego drzewa gatunku topola i dwóch drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanina o nr ewidencyjnym 112/2. 2234
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Oględów o nr ewidencyjnym 322/3 . 2216
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Niemścice o nr ewidencyjnych 125/1 i 124. 2188
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jedenastu drzew gatunku grochodrzew rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Oględów . 2229
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dziewięciu drzew gatunku wierzba, szesnastu drzew gatunku olsza, dwóch drzew gatunku brzoza, jednego drzewa gatunku osika i dwóch drzew gatunku klon ... 2220
2009-06-16 Ogłoszenie o WNIOSKU na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion, dwóch drzew gatunku grochodrzew i 35 m2 krzewów gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów, 2217
2009-06-16 Ogłoszenie o WNIOSKU na usunięcie sześciu drzew gatunku lipa i jednego drzewa gatunku modrzew rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Łukawica. 2178
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie czterech drzew gatunku wiąz, jednego drzewa gatunku topola i jednego drzewa gatunku dąb rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Czajków Półno.. 2161
2009-06-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej nana usunięcie dziesięciu drzew gatunku lipa i siedmiu drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5784 . 2181
2009-06-15 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na .... 2338
2009-06-12 Ogłoszenie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo  Leczniczego w Koniemłotach 2215
2009-06-03 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Produkcja brykietu energetycznego z biomasy (słomy)" 2195
2009-06-02 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T,003802T w miejscowości Wiśniowa" Gmina Staszów 2146
2009-06-02 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na ... 2203
2009-06-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalajacej na usunięcie pięciu drzew gatunku olsza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wiśniowska o nr ewidencyjnym 225/2. 2188
2009-06-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie siedemnastu drzew gatunku olsza i czterech drzew gatunku brzoza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewidencyjnym 696/1. 2166
2009-06-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na na usunięcie dwóch drzew gatunku jesion rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Koniemłoty o nr ewidencyjnym 537. 2190
2009-06-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na na usunięcie jednego drzewa gatunku topola i jednego drzewa gatunku dąb rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Czajków Południowy o nr ewidencyjnym 105. 2196
2009-05-27 Ogłoszenie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A... 2246
2009-05-27 Ogłoszenie POSTANOWIENNIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku ... 2249
2009-05-25 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku brzoza i dwóch drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Dobra o nr ewidencyjnym 347 . 2254
2009-05-25 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 928-929 . 2219
2009-05-25 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 2722. 2268
2009-05-25 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie trzynastu drzew gatunku olsza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 824. 2261
2009-05-18 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł. 2448
2009-05-18 Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w 2008 roku udzioelono pomocy publicznej. 2408
2009-05-18 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty... 2356
2009-05-18 ODWOŁANIE okresowego ZAKAZU WSTĘPU do lasu. 2337
2009-05-14 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środo 2271
2009-05-14 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku kasztanowiec rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiązownica Duża o nr ewidencyjnym 1543. 2259
2009-05-14 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku brzoza i dwóch drzew gatunku dąb rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewidencyjnym 160. 2246
2009-05-08 ZAGROŻENIE POŻAROWE 2308
2009-05-08 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie" 2241
2009-05-07 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia...Przebudowa dróg gminnych w Wiązownicy-Dzięki 2137
2009-05-07 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów. 2128
2009-05-07 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 5779/1. 2081
2009-05-07 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia ...Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych .. 2116
2009-04-24 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającejna usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Oględów o nr ewidencyjnym 347/1. 2099
2009-04-24 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie czterech drzew gatunku topola i 33 drzew gatunku olsza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnych 811 i 813/1. 2092
2009-04-23 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednej sztuki drzewa gatunku świerk rosnącej na nieruchomości położonej w miejscowości Niemścice o nr ewidencyjnym 276/1. 2089
2009-04-21 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie pięciu sztuk drzew gatunku brzoza, dwóch sztuk drzew gatunku świerk, jednej sztuki drzewa gatunku dąb, jednej sztuki drzewa gatunku modrzew rosnących ... 2066
2009-04-21 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednej sztuki drzewa gatunku dąb rosnącej na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 1048. 2071
2009-04-21 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion i trzech drzew gatunku olsza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 6077. 2077
2009-04-21 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: Przebudowa stanowisk transformatorowych mocy i potrzeb własnych na ... 2029
 
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Results 501 - 550 of 994
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer