spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości

Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych
Filter     Order     Display # 
2009-04-21 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn pn:Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymia... 2139
2009-04-20 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia"Przebudowa stanowisk transformatorowych moc.. 2076
2009-04-20 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku akacja rosnącej na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 1913/1. 2033
2009-04-20 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednej sztuki drzewa gatunku akacja, jednej sztuki drzewa gatunku brzoza, dwóch sztuk drzew gatunku modrzew rosnących na nieruchom w miejscowości Oględów. 2026
2009-04-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalajacej na usunięcie pięciu sztuk drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Łaziska o nr ewidencyjnym 306. 2011
2009-04-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego gatunku drzewa gatunku dąb, dwóch drzew gatunku grab, pięciu drzew gatunku osika i dwóch drzew gatunku buk rosnących na nieruchomości w Podmaleńcu. 1982
2009-04-09 Ogłoszenie DECYZJI uchylającej decyzję ostateczną Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26 listopada 2008 roku Znak: ROS.II-7624/9/08 ... 1995
2009-04-06 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 99/4. 1986
2009-04-06 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie sześciu drzew gatunku olsza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna 43a, o nr ewidencyjnym 140. 1965
2009-04-02 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania garażu na magazyn skupu metali kolorowych" na nieruchomości w Staszowie. 2022
2009-04-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku lipa rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchownao nr ewidencyjnym 481/1. 2024
2009-04-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku jesion rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Czajków Południowy o nr ewidencyjnym 197. 1991
2009-03-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie siedmiu drzew gatunku brzoza i jednego drzewa gatunku sosna rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Oględów. 1973
2009-03-16 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku lipa i jednego drzewa gatunku dąb rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Stefanówek. 1974
2009-03-13 Ogłoszenie DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Słonecznej w Staszowie" . 2029
2009-03-12 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Małopolskie". 2081
2009-03-12 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie" polegające na budowie hali sportowej z pływalnią i infrastrukturą... 1952
2009-03-12 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku brzoza, dwóch drzew gatunku świerk i pięciu drzew gatunku olcha rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Mostki. 1957
2009-03-10 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku lipa rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna o nr ewidencyjnym 476. 1937
2009-03-10 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku grochodrzew rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Oględów o nr ewidencyjnym 248/2. 1950
2009-03-09 Ogłoszenie DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla miejscowości Podmaleniec,Mostki Sztombergi,Wiśniowa.. 1984
2009-03-09 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania garażu na magazyn skupu metali kolorowych"na nieruchomości w Staszowie. 1968
2009-03-02 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie siedmiu sztuk drzew gatunku klon i osiemnastu sztuk drzewa gatunku grochodrzew rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Dobra o nr ewid. 330/5. 1916
2009-02-23 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie". 1974
2009-02-23 Ogłoszenie DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie:Rozbudowa budynku gospodarczego w celu zmiany przeznaczenia budynku na lokal gastronomiczny - Zakątek Świętokrzyski" 1959
2009-02-19 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Towarowej w Staszowie". 2004
2009-02-19 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dziewięciu sztuk drzew gatunku akacja i jednego drzewa gatunku brzoza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewid 304/3. 1940
2009-02-19 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwunastu drzew gatunku olsza rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiązownica Kolonia o nr ewidencyjnym 793/1. 1950
2009-02-13 Ogłoszenie DECYZJI zezwajającej na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wnioskodawcy, stanowiących pasy drogowe dróg wojewódzkich. 2005
2009-02-13 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie piętnastu drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Podmaleniec o nr ewidencyjnym 571/8. 2017
2009-02-10 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie czternastu drzew gatunku lipa rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 739. 1994
2009-02-10 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie czterech drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna o nr ewidencyjnym 534. 2008
2009-02-05 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunków olcha , pięciu drzew gatunku brzoza oraz 3 sztuk gatunku osika rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr 1146. 2038
2009-02-03 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie. 1946
2009-01-22 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK PRODUKCYJNY... 2051
2009-01-22 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: "Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie." 2053
2009-01-19 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZA WYSOKICH PARAMETRÓW D 80 DO BUDYNKU WYMIENNIKOWNI WSCHODNIA" 2101
2009-01-16 Ogłoszenie DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na sklep motoryzacyjny. 2089
2009-01-13 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego na realizację przedsięwzięcia pn.:Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie. 2164
2009-01-13 Ogłoszenie POSTANOWIENIA o braku potrzeby sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.:Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla miejsc. Podmaleniec... 2102
2009-01-13 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku dąb rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewidencyjnym 652. 2071
2009-01-13 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewidencyjnym 23. 2046
2009-01-12 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania decyzji na zezwolenie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze MiG Staszów. 2057
2009-01-08 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie" 2035
2008-12-30 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie pięciu sztuk drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiązownica Duża o nr ewidencyjnym 1403. 2000
2008-12-24 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 757 od km 29+092 do km 33+477". 2008
2008-12-24 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 4078. 1992
2008-12-23 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku modrzew rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 455/2 . 1984
2008-12-23 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na na usunięcie dziewiętnastu drzew gatunku olcha,jednego drzewa gatunku modrzew i jednego drzewa gatunku brzoza rosnących na nieruchomościach w miejsc. Stefanówek. 1974
2008-12-17 Ogłoszenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących pasy drogowe. 2014
 
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Results 551 - 600 of 994
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer