spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości

Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych
Filter     Order     Display # 
2008-12-17 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku dąb rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Wiśniowa o nr ewid. 652. 2028
2008-12-17 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion oraz jednego drzewa gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Sielec o nr ewidencyjnym 471/5. 1966
2008-12-17 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie trzech drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 1201. 1993
2008-12-17 Ogłoszenie POSTANOWIENIA o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.Zmiana sposobu użytkowania garażu na magazyn skupu metali kolorowych" 2018
2008-12-12 Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie" 1978
2008-12-12 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku jodła kalifornijska rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 1111/2. 1996
2008-12-12 Odłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gatunku dąb rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Czajków Południowy o nr ewidencyjnym 854. 2014
2008-12-12 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie pięciu drzew gatunku olcha rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiązownica Duża o nr ewidencyjnym 1238. 1956
2008-12-12 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie dwóch drzew gatunku sosna rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Jasień o nr ewidencyjnym 542/1. 1947
2008-12-10 Ogłoszenie DECYZJI postanawiającej - uchylić decyzję z dnia 01 grudnia 2005 roku na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej POLKOMTEL S.A w Krzywołęczy. 1954
2008-12-08 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu sztuk drzew gatunku klon rosnących na nieruchomości położ.w Wiązownicy Dużej o nr 1403. 1976
2008-12-08 Ogłoszenie DECYZJI zezwalającej na usunięcie ośmiu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomościach położonych w miejscowości Łaziska o nr ewidencyjnych 118 i 139 . 1961
2008-12-05 Ogłoszenie POSTANOWIENIA stwierdzającego zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Rozbudowa budynku mieszkalnego ... 1986
2008-12-03 Ogłoszenie o zgromadzeniu materiałów dowodowych dla przedsięwzięcia:Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 757 od km 29+092 do km 33+477. Odcinek drogi wojewódzkiej między Staszów-Mostki. 2002
2008-12-03 Ogłoszenie POSTANOWIENIA o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.:ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO...na nieruchomośći położonej w Staszowie 2015
2008-12-02 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 4078 2019
2008-12-02 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie dziewięciu sztuk drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Grzybów o nr ewidencyjnym 178/5. 2022
2008-12-02 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku lipa rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Gaj Koniemłocki o nr ewidencyjnym 66. 2004
2008-12-01 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dziewiętnastu sztuk drzew gatunku olcha, jednego drzewa gatunku modrzew i jednego drzewa gatunku brzoza -działki- 138 139/1 2070
2008-12-01 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku modrzew rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 455/2 ... 2067
2008-12-01 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - hala sportowa 2143
2008-12-01 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie" ... 2163
2008-12-01 Ogłoszenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jesion rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Sielec o nr ewidencyjnym 471/5 stanowiącej własność Wnioskodawcy. 2081
2008-12-01 Ogłoszenie DECYZJI umarzającej postępowanie prowadzone w sprawie wymierzenia Zarządowi Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów administracyjnej kary pieniężnej... 2060
2008-12-01 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku akacja rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnym 1201 stanowiącej własność Wniosko 2060
2008-12-01 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku jodła kalifornijska rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 1111/2 2100
2008-12-01 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: BUDOWA PRZYŁĄCZA WYSOKICH PARAMETRÓW D 80 DO BUDYNKU WYMIENNIKOWNI WSCHODNIA" 2139
2008-12-01 BUDOWA PRZYŁĄCZA WYSOKICH PARAMETRÓW D 80 DO BUDYNKU WYMIENNIKOWNI WSCHODNIA" MIESZCZĄCEJ SIE PRZY ul. WSCHODNIA" na nieruchomości położonej w Staszowie o nr ewid. 5854/19, 5829 i 5854/9. 2079
2008-12-01 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA - Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa. Gmina Staszów." 2053
2008-12-01 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa. Gmina Staszów." 2038
2008-12-01 Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie 2055
2008-12-01 Ogłoszenie postępowania o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie 2022
2008-12-01 Ogłoszenie DECYZJI ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa. 2054
2008-11-27 Ogłoszenie Wójta Gminy Tuczępy o przystąpieniu do przeprowadznia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania 2374
2008-11-20 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku dąb rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Czajków Południowy o nr ewidencyjnym 854. 2049
2008-11-20 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew gatunku olcha rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wiązownica Duża o nr ewidencyjnym 1238. 1994
2008-11-20 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na na usunięcie dwóch drzew gatunku topola i czterech drzew gatunku jesion rosnących na nieruchomościach położonych w miejscowości Lenartowice o nr ewid. 17 i 60. 1976
2008-11-13 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomościach położonych w miejscowości Łaziska o nr ewidencyjnych 118 i 139 . 1972
2008-11-13 Ogłoszenie decyzcji zezwalającej na usunięcie pięciu drzew gatunku osika rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanina o nr ewidencyjnych 153. 1955
2008-11-13 Ogłoszenie decyzji zezwalajacej i zabraniającej na usunięcie drzew przez Zarząd Dróg Powiatowych. 1955
2008-10-31 Ogłoszenie POSTANOWIENIA o braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn" Budowa przyłącza wysokich parametrów do budynku wymiennikowni w Staszowie 2000
2008-10-29 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku sosna rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Jasień o nr ewidencyjnym 542/1 . 2013
2008-10-29 Ogłoszenie decyzji zezwalającejna usunięcie dziewięciu drzew gatunku świerk rosnących na sąsiadujących nieruchomościach położonych w miejscowości Staszów o nr ewidencyjnych 5908/29, 5908/32 i 5908/35 1995
2008-10-27 Ogłoszenie dot. przedsięwzięcia pn.: "Skup złomu i metali kolorowych U ANDRZEJA" 2039
2008-10-27 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie. 1986
2008-10-24 Ogłoszenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie pięciu drzew gatunku osika rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Kopanina o nr ewidencyjnych 153. 1986
2008-10-24 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie czterech drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Grzybów o nr ewidencyjnym 127/1 1968
2008-10-24 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na usunięcie trzydziestu drzew gatunku olcha rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Smerdyna o nr ewidencyjnym 2024/1 1964
2008-10-23 Ogłoszenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku topola i czterech drzew gatunku jesion rosnących na nieruchomościach położonych w miejscowości Lenartowice o nr ew 17 i 60 2000
2008-10-23 Ogłoszenie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew w miejscowości Koniemłoty o nr ewidencyjnym 147. 1970
 
<< Start < Previous 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Results 601 - 650 of 994
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer