spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Aktualności arrow Aktualności

Aktualności
Filter     Order     Display # 
 Date Item Title Author Hits
Oct 07, 2010 at 09:32 AM Ogłoszenie Likwidatora Centrum Integracji Społecznej Kamil Malinowski 6861
Nov 26, 2009 at 11:38 AM Zarządzenie Nr 106/07 z dnia 06 września 2007 r. Maria Żyła 7450
Jul 24, 2009 at 10:37 AM Dzierżawa działkipołożonej w Staszowie przy ul. Złotej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1698/11 o powierzchni 10 m.kw. i część działki nr 1698/1 o powierzchni 24 m.kw. Paweł Basiński 7267
May 27, 2009 at 08:39 AM DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA Paweł Basiński 7643
May 27, 2009 at 08:27 AM Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Sta Paweł Basiński 7271
Apr 20, 2009 at 08:53 AM Postanowienie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. Paweł Basiński 7135
Apr 20, 2009 at 08:45 AM Ogłoszenie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. Paweł Basiński 6964
Mar 13, 2009 at 10:47 AM Ogłoszenie BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów o przystąpieniu do opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032 Maria Żyła 6845
Jan 16, 2009 at 10:15 AM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) Paweł Przewoźniak 6762
Dec 16, 2008 at 10:47 AM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) Paweł Przewoźniak 6618
Dec 05, 2008 at 02:27 PM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) Paweł Przewoźniak 6711
Nov 14, 2008 at 01:39 PM Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN Paweł Basiński 6826
Oct 13, 2008 at 03:08 PM Realizacja projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" Paweł Przewoźniak 6840
Oct 02, 2008 at 02:16 PM Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminyo zamiarze dokonania podziału działki położonej w Staszowie na os.  Na Stoku  oznaczonej nr ewidencyjnym 1112. Maria Żyła 7111
Aug 14, 2008 at 08:01 AM Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu UCZEŃ NA WSI Paweł Basiński 8045
Jun 25, 2008 at 12:00 AM XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 6857
May 27, 2008 at 09:02 AM Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Paweł Przewoźniak 7087
Apr 17, 2008 at 12:45 PM OGŁOSZENIE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 6808
Apr 17, 2008 at 08:50 AM Drodzy rolnicy! ARiMR przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych. Paweł Basiński 6765
Apr 07, 2008 at 08:22 PM Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy Paweł Przewoźniak 6776
Apr 04, 2008 at 03:02 PM Ogłoszenie dotyczace: wsparcia gospodarstw niskotowarowych. Maria Żyła 6398
Mar 10, 2008 at 12:00 AM Przetwórstwo roślin energetycznych. Maria Żyła 6472
Mar 05, 2008 at 02:58 PM Lista zalecanych odmian do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego Paweł Basiński 6226
Feb 21, 2008 at 12:59 PM Kurs dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych Paweł Basiński 6238
Feb 19, 2008 at 01:35 PM Uchwała NR 3/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 06 lutego 2008 roku Paweł Basiński 6196
Jan 28, 2008 at 02:36 PM Harmonogram zajęć i dyżurów nauczycieli w pierwszym tygodniu ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 Paweł Basiński 6205
Jan 15, 2008 at 01:43 PM Liczba ludności Miasta i Gminy Staszów (stan na dzień 31.12.2007r) Paweł Basiński 6497
Jan 07, 2008 at 12:00 AM W dniu 15 stycznia 2008 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 6139
Dec 21, 2007 at 12:00 AM W dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 6059
Dec 10, 2007 at 12:00 AM Ogłoszenie W dniu 14 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Paweł Basiński 5960
Dec 06, 2007 at 07:17 AM Nowoczesne opakowania sandomierskich produktów rolnych Paweł Basiński 6032
Dec 03, 2007 at 09:30 AM Informacja dotycząca "Dopłaty do materiału siewnego" Paweł Basiński 6610
Nov 14, 2007 at 12:00 AM Proponowany porządek obrad sesji w dniu 19 listopada 2007 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. Paweł Basiński 6154
Nov 12, 2007 at 12:00 AM Szkolenie: "Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku." Paweł Basiński 6134
Nov 08, 2007 at 02:34 PM Projekt pn. "FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" Paweł Basiński 6108
Oct 26, 2007 at 11:53 AM Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (Starostwo) Paweł Basiński 6969
Oct 26, 2007 at 11:51 AM Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (PPIS) Paweł Basiński 5949
Oct 25, 2007 at 08:11 AM Proponowany porządek obrad sesji w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. Paweł Basiński 6218
Oct 23, 2007 at 12:00 AM Ponowny otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin Paweł Przewoźniak 5382
Oct 19, 2007 at 08:07 AM Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) Paweł Basiński 5536
Oct 19, 2007 at 12:00 AM Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach agrochemiczne badania gleb Paweł Basiński 5588
Oct 16, 2007 at 12:24 PM Mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia Paweł Basiński 5358
Oct 15, 2007 at 09:31 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2006 Paweł Basiński 5484
Oct 15, 2007 at 09:30 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2005 Paweł Basiński 5505
Oct 15, 2007 at 09:27 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2004 Paweł Basiński 5381
Oct 15, 2007 at 09:25 AM Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2003 Paweł Basiński 5469
Oct 09, 2007 at 10:34 AM Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach - "Chów bydła mięsnago szansą na zagospodarowanie naturalnych użytków zielonych i alternatywą dla rolników nie posiadających kwot mlecznych" - II etap szkolenia dla rolników i domowników. Paweł Basiński 5532
Oct 08, 2007 at 09:18 AM Program Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" Paweł Basiński 5382
Oct 03, 2007 at 02:42 PM INFORMACJA o programie Wczesnego wykrywania raka piersi" Paweł Basiński 5192
Oct 01, 2007 at 03:06 PM Rok 0 z języka angielskiego - umożliwiający kontynuację na filologii lub egzamin certyfikacyjny (klasy I-III) BEZPŁATNE kursy "Opiekun" umożliwiające zdobycie zawodu Opiekuna Osoby Starszej i pojęcie kontraktu w Wielkiej Brytanii. Paweł Basiński 5280
 
<< Start < Previous 1 2 3 Next > End >>
Results 1 - 50 of 138
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer