spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności

Aktualności
Filter     Order     Display # 
2010-10-07 Ogłoszenie Likwidatora Centrum Integracji Społecznej 6825
2009-11-26 Zarządzenie Nr 106/07 z dnia 06 września 2007 r. 7410
2009-07-24 Dzierżawa działkipołożonej w Staszowie przy ul. Złotej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1698/11 o powierzchni 10 m.kw. i część działki nr 1698/1 o powierzchni 24 m.kw. 7238
2009-05-27 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 7612
2009-05-27 Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: Zmiana przeznaczenia budynku gospodarczego na Zakład Usługowy - wymiana opon. Łukasz Glibowski, Łopatno 2A, 27-570 Iwaniska zlokalizowanego w Podmaleńcu, Gmina Sta 7236
2009-04-20 Postanowienie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. 7102
2009-04-20 Ogłoszenie dotyczące przebudowy dróg gminnych Nr 003804T, 003801T, 003799T, 003802T w miejscowości Wiśniowa Gmina Staszów. 6924
2009-03-13 Ogłoszenie BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów o przystąpieniu do opracowania projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów na lata 2009 - 2032 6818
2009-01-16 Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) 6733
2008-12-16 Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) 6593
2008-12-05 Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN (powtórzenie) 6675
2008-11-14 Ogłoszenie o sprzedaży Autobusu marki AUTOSAN 6793
2008-10-13 Realizacja projektu systemowego pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu miasta i gminy Staszów" 6803
2008-10-02 Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminyo zamiarze dokonania podziału działki położonej w Staszowie na os.  Na Stoku  oznaczonej nr ewidencyjnym 1112. 7078
2008-08-14 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie uprzejmie informuje, że Gmina Staszów została zakwalifikowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji programu UCZEŃ NA WSI 8001
2008-06-25 XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 6827
2008-05-27 Zarządzenie Nr 38/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy, zleconych przez Gminę Staszów do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 7048
2008-04-17 OGŁOSZENIE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 6785
2008-04-17 Drodzy rolnicy! ARiMR przypomina o terminie składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych. 6737
2008-04-07 Zarządzenie Nr 33/2008 w sprawie przyznania dotacji w roku 2008 na realizację zadań publicznych gminy 6750
2008-04-04 Ogłoszenie dotyczace: wsparcia gospodarstw niskotowarowych. 6372
2008-03-10 Przetwórstwo roślin energetycznych. 6447
2008-03-05 Lista zalecanych odmian do uprawy na terenie woj. świętokrzyskiego 6198
2008-02-21 Kurs dla Kandydatów Na Członków Rad Nadzorczych 6214
2008-02-19 Uchwała NR 3/08 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 06 lutego 2008 roku 6169
2008-01-28 Harmonogram zajęć i dyżurów nauczycieli w pierwszym tygodniu ferii zimowych w roku szkolnym 2007/2008 6182
2008-01-15 Liczba ludności Miasta i Gminy Staszów (stan na dzień 31.12.2007r) 6468
2008-01-07 W dniu 15 stycznia 2008 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 6111
2007-12-21 W dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 10:00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 6035
2007-12-10 Ogłoszenie W dniu 14 grudnia 2007 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE 5934
2007-12-06 Nowoczesne opakowania sandomierskich produktów rolnych 6011
2007-12-03 Informacja dotycząca "Dopłaty do materiału siewnego" 6574
2007-11-14 Proponowany porządek obrad sesji w dniu 19 listopada 2007 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. 6132
2007-11-12 Szkolenie: "Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 roku." 6105
2007-11-08 Projekt pn. "FESTIWAL ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH" 6084
2007-10-26 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (Starostwo) 6942
2007-10-26 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zwraca się o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica - Wronia Góra". (PPIS) 5918
2007-10-25 Proponowany porządek obrad sesji w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. 6189
2007-10-23 Ponowny otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 5354
2007-10-19 Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy (IKD) 5508
2007-10-19 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach agrochemiczne badania gleb 5567
2007-10-16 Mija termin składania wniosków o wydanie zezwolenia 5337
2007-10-15 Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2006 5461
2007-10-15 Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2005 5480
2007-10-15 Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2004 5361
2007-10-15 Sprawozdanie z gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2003 5445
2007-10-09 Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach - "Chów bydła mięsnago szansą na zagospodarowanie naturalnych użytków zielonych i alternatywą dla rolników nie posiadających kwot mlecznych" - II etap szkolenia dla rolników i domowników. 5506
2007-10-08 Program Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej - "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych" 5348
2007-10-03 INFORMACJA o programie Wczesnego wykrywania raka piersi" 5161
2007-10-01 Rok 0 z języka angielskiego - umożliwiający kontynuację na filologii lub egzamin certyfikacyjny (klasy I-III) BEZPŁATNE kursy "Opiekun" umożliwiające zdobycie zawodu Opiekuna Osoby Starszej i pojęcie kontraktu w Wielkiej Brytanii. 5249
 
<< Start < Previous 1 2 3 Next > End >>
Results 1 - 50 of 138
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer