spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow Ponowny otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin

Ponowny otwarty konkurs ofert na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin Print E-mail
Written by Paweł Przewoźniak   
Oct 23, 2007 at 12:00 AM

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

ogłasza ponowny otwarty konkurs ofert


na realizację w 2007r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:


1. Ochrony i promocji zdrowia - 12.000,00 zł.

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - 36.000,00 zł.

3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 4.000,00 zł.

4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin - 2.000,00 zł


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 11 ust. 2 i art. 13 (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


Pełny tekst ogłoszeń konkursowych zawierający:

  • rodzaj i warunki realizacji zadań publicznych,

  • termin i warunki składania ofert,

  • zasady przyznawania dotacji,

  • planowane kwoty dotacji na poszczególne zadania,

  • termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty,

  • wykaz zadań publicznych tego samego rodzaju zrealizowanych w 2006r. oraz wysokość dotacji przyznanych na ich wykonanie oraz planowanych na 2007r.,

  • inne informacje

znajduje się w załącznikach oraz w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pokój nr 212.

Szczegółowe informacje o konkursie, jak również druki ofert, wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać z bip jw. lub uzyskać w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie drogą pocztową lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta ul. Opatowska 31.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2007 r. o godz. 9.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2007 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie ul. Opatowska 31 - pokój 10a.

Okres realizacji zadań publicznych XI - XII 2007 r.

Osobą do kontaktów z oferentami jest : mgr Norbert Krzystanek - tel. (0-15) 864 23 64.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Załączniki:

Ochrona i promocja zdrowia

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Pomoc społeczna

Oferta

Umowa

 

 

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer