spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow Proponowany porządek obrad sesji w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie. Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 25, 2007 at 08:11 AM

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591) z w o ł u j ę XVIII Sesję Rady Miejskiej w Staszowie, która odbędzie się w dniu 30 października 2007 roku (wtorek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej UMiG w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Wybory ławników:

- przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów do pełnienia funkcji ławników,

- przyjęcie regulaminu wyboru ławników na kadencję 2008-2011,

- powołanie Komisji Skrutacyjnej,

- przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów,

- podjęcie uchwał w sprawie:

a/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Staszowie na kadencję 2008-2011,

b/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w Staszowie na kadencję 2008-2011.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany uchwały Nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 sierpnia 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu - projekt nr 143/07,

b/ zmiany uchwały Nr XVII/124/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu - projekt nr 145/07,

c/ zmiany uchwały Nr XVII/125/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu - projekt nr 144/07,

d/ współdziałania z Powiatem Staszowskim - projekt nr 146/07,

e/ wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok - projekt nr 142/07,

f/ zaciągnięcia kredytu - projekt nr 147/07,

g/ przyjęcia pomocy finansowej dla Gminy Staszów - projekt nr 138/07,

h/ ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości

jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie projekt nr 141/07,

i/ przystąpienia Miasta i Gminy Staszów do Związku Stowarzyszeń „Białe Ługi" - projekt

nr 137/07,

j/ wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku
komunalnym - projekt nr 136/07.

 

6. Wolne wnioski i zapytania w tym:

- informacja z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych na sesji w dniu 14.09 i 25.09. 2007r.

7. Zamknięcie obrad sesji.


Zawiadomienie niniejsze stanowi jednocześnie podstawę do uzyskania zwolnienia w zakładzie pracy zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591).

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer