spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Aktualności arrow Informacja dotycząca "Dopłaty do materiału siewnego"

Informacja dotycząca "Dopłaty do materiału siewnego" Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Dec 03, 2007 at 09:30 AM

Szanowni Państwo

 

Agencja Rynku Rolnego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2007 r. producenci rolni będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (Dz. U. Nr 214, poz. 1581).

 

W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 grudnia 2007 roku ARR Oddział Terenowy w Kielcach przyjmują wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Stawki dopłat

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi:

1) 100 zł - w przypadku zbóż;

2) 160 zł - w przypadku roślin strączkowych;

3) 500 zł - w przypadku ziemniaków.

 

Gatunki roślin, do których przysługuje dopłata

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

1. w przypadku zbóż:

 • pszenica zwyczajna,
 • żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe),
 • jęczmień,
 • pszenżyto,
 • owies;
 • mieszanki zbóż objętych dopłatami;

2. w przypadku roślin strączkowych:

 • łubin (żółty, wąskolistny lub biały),
 • groch siewny,
 • bobik,
 • wyka siewna;

3. ziemniak.

 

Minimalne ilości materiału siewnego na 1ha

Minimalna ilość materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi:

 • 140 kg - w przypadku mieszanek zbóż objętych dopłatami;
 • 150 kg - w przypadku pszenicy zwyczajnej;
 • 130 kg - w przypadku żyta populacyjnego
 • 80 kg - w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego;
 • 130 kg - w przypadku jęczmienia;
 • 150 kg - w przypadku pszenżyta;
 • 150 kg - w przypadku owsa;
 • 150 kg - w przypadku łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego);
 • 200 kg - w przypadku grochu siewnego;
 • 80 kg - w przypadku wyki siewnej;
 • 270 kg - w przypadku bobiku;
 • 2500 kg - w przypadku ziemniaka.

 

Termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, składa się:

 

1. dla materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, w okresie:

a.      od dnia 1 grudnia do dnia 15 lutego - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, albo

b.      od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż ozimych kategorii elitarny lub kwalifikowany, zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego;

c.        

2. w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca - w przypadku materiału siewnego zbóż jarych, roślin strączkowych lub sadzeniaków ziemniaka kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużytego do siewu lub sadzenia w roku złożenia wniosku, który został:

a.      zakupiony w okresie od dnia 1 września roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 31 maja roku złożenia wniosku lub

b.      wydany z magazynu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja roku złożenia wniosku.

 

Dopłatę, o której mowa, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, na rachunek bankowy producenta rolnego, podany we wniosku o wpis do centralnego rejestru przedsiębiorców.

Warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl

 

Bardzo proszę o:

- przekazanie tych informacji wszystkim zainteresowanym (Sołtysom, doradcom powiatowym, producentom rolnym)

- umieszczenie ich w widocznym miejscu

 

Z góry bardzo dziękuje za pomoc w dotarciu do szerokiego grona rolników mogących być zainteresowani powyższą dopłatą.

 

Jednocześnie przypominam, że ARR OT Kielce jest otwarte na współpracę z Państwa instytucją w zakresie przeprowadzenia spotkań informacyjnych z producentami rolnymi, w tym i innych tematach dotyczących administrowanych przez ARR mechanizmów WPR i krajowych.

 

Jeżeli stwierdzą Państwo potrzebę ich zorganizowania - bardzo proszę o kontakt.

 

W załączeniu przesyłam Państwu:

- broszurę informacyjną;

- instrukcję wypełniania wniosku;

- druk wniosku.

 

Pozdrawiam

 

Agnieszka Duda

 

Główny Specjalista
Sekcja Informacji
Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Kielcach

ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

tel.  (041) 343 31 90, 343 23 93 w. 12

tel. kom. 668 34 09 19

fax. (041) 368 70 49

e-mail:

 

ZAŁĄCZNIKI  

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer