spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow  Aktualności arrow Aktualności arrow OGŁOSZENIE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

OGŁOSZENIE XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Apr 17, 2008 at 12:45 PM

Ogłoszenie


W dniu 28 kwietnia 2008 roku (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Tematem obrad sesji będzie m.in.:


 1. Podjęcie uchwał w sprawie:


  a) przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2007 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2007 rok – projekt nr 222/08,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok – projekt nr 226/08,
  c) udzielenia poręczenia w formie zabezpieczenia spłaty w postaci weksla „in blanco” pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością – projekt nr 227/08,
  d) zabezpieczenia w formie „weksla in blanco” – projekt nr 228/08,
  e) uchylenia Uchwały nr XXVI/195/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie – projekt nr 231/08,
  f) dokonania zmian w Uchwale nr VIII/44/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych – projekt nr 224/08,
  g) dokonania zmian w Uchwale nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania Rady Programowej Pisma Samorządowego „Monitor Staszowski” – projekt nr 225/08,
  h) zmiany Uchwały nr IX/57/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania kandydatów do odznaczenia odznaką okolicznościową „Zasłużony dla Miasta”- projekt nr 223/08,
  i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – projekt nr 229/08,
  j) wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Rzędowie mienia w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcia w zamian udziałów – projekt nr 230/08.

 2. Okolicznościowe wystąpienie Burmistrza z okazji 483 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta Staszowa.

 3. Wręczenie odznaki okolicznościowej „Zasłużony dla Miasta”.

 4. Złożenie kwiatów przez Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza przy tablicy pamiątkowej – Ratusz.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Henryka Markowska

 <Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer