spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow  Aktualności arrow Aktualności arrow XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Jun 25, 2008 at 12:00 AM

Ogłoszenie

W dniu 30 czerwca 2008 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Tematem obrad sesji będzie m.in.:

 

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia pomocy finansowej dla Gminy Staszów - projekt nr 262/08,

b) zmiany Uchwały Nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r. dla Gminy Staszów - projekt nr 269/08,

c) dokonania zmian w Uchwale Nr XXIV/178/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 stycznia 2008 roku dotyczącej określenia wysokości dofinansowania działalności Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w formie dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku - projekt nr 266/08,

d) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2008 rok - projekt nr 263/08,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego - projekt nr 268/08,

f) zmiany Uchwały nr V/42/03 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc oraz warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - projekt nr 256/08,

g) wyznaczenia Przedstawiciela Gminy Staszów, który będzie jej reprezentantem na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania Związku Stowarzyszeń „Białe Ługi" - projekt nr 252/08,

h) przystąpienia Miasta i Gminy Staszów do Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie - projekt nr 253/08,

i) wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach - projekt nr 257/08,

j) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół -Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie - projekt nr 255/08,

k) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie - projekt nr 261/08,

l) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach - projekt nr 260/08,

ł) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i użyczenia po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat - projekt nr 254/08,

m) odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów - projekt nr 264/08,

n) zwolnienia od opłaty za aktualizacje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - projekt nr 265/08.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Kryspin Bednarczyk

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer