spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow -zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie jednego drzewa (Anna Gozdek, Kurozwęki,ul.Rynek 16)

-zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie jednego drzewa (Anna Gozdek, Kurozwęki,ul.Rynek 16) Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 14, 2006 at 07:03 PM
Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) z a w i a d a m i a m

że w dniu 13 czerwca 2006 roku zostało wszczęte na wniosek

Pani Anny Gozdek
zam. Kurozwęki
ul. Rynek 16
28-200 Staszów

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji na usunięcie jednego drzewa gatunku klon jesionolistny rosnącego na nieruchomości położonej w miejscowości Kurozwęki o nr ewidencyjnym 246 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 2692/2000 wydanego dnia 29 czerwca 2000 roku przez Kancelarię Notarialną w Tarnobrzegu własnością Wnioskodawcy .

Wobec powyższego można w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z dokumentacją oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, (pokój nr 217).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Informuję jednocześnie, że w dniu 23 czerwca 2006 roku o godzinie 1000 w miejscowości Kurozwęki na nieruchomości o nr ewidencyjnym 246 zostaną przeprowadzone oględziny drzewa przeznaczonego do usunięcia.


<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer