spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow -decyzji zezwalającej Panu Jerzemu Dajtrowskiemu na usunięcie drzewa w miejscowości Dobra

-decyzji zezwalającej Panu Jerzemu Dajtrowskiemu na usunięcie drzewa w miejscowości Dobra Print E-mail
Written by Piotr Wielecki   
Jun 28, 2006 at 02:30 PM

Na podstawie Art.32 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych DECYZJI zezwalającejPanu Jerzemu Dajtrowskiemu, ul. Kościuszki 38a/19, 41-300 Dąbrowa Górnicza na usunięcie jednego drzewa gatunku klon i jednego drzewa gatunku wiąz rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Dobra o nr ewidencyjnym 351 będącej na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1882/2006 wydanego dnia 12 kwietnia 2006 roku przez Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Górniczej własnością Wnioskodawcy .

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer