spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" w Staszowie. Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 27, 2008 at 09:47 AM

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z Art. 61 § 1 i § 4 oraz Art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o art. 46a, ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 13 października 2008 roku zostało wszczęte na żądanie

Gminy Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie.

Wobec powyższego strona może w terminie do dnia `07 listopada 2008 roku zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, (pokój nr 9a).

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Otrzymują:

1. Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer