spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Opinia w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną"

Opinia w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem Zalewu nad Czarną" Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Oct 27, 2008 at 10:11 AM

Starostwo Powiatowe

w Staszowie

ul. Świerczewskiego 7

28 - 200 Staszów

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie zgodnie z art. 51 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami) zwraca się z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustalenia obowiązku i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną" w Staszowie.

 

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

 

Dla terenu objętego w/w przedsięwzięciem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Załączniki:

1. Kserokopia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia pn.: „ Renowacja Parku Miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad

Czarną" w Staszowie.

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich.

3. Skrócone wypisy ze skorowidza działek.

4. Charakterystyka przedsięwzięcia.

5. Wykaz stron przyjęty do postępowania.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Gmina Staszów

ul. Opatowska 31

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie ul. Szpitalna 37, 28-200 Staszów.

4. a/a.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer