spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów arrow Obwieszczenie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach została wydana decyzja Nr 3/09 znak: IPP.II-7331/2-11/2008 z dnia 05.02.2009 r

Obwieszczenie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach została wydana decyzja Nr 3/09 znak: IPP.II-7331/2-11/2008 z dnia 05.02.2009 r Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
Feb 19, 2009 at 12:00 AM

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach została wydana decyzja Nr 3/09 znak: IPP.II-7331/2-11/2008 z dnia 05.02.2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie budynku hotelowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń ( przystosowanie dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Staszowie ), wyburzeniu budynku stołówki i łącznika, budowie budynku murowanego z pomieszczeniem myjni ręcznej, pomieszczeniem obsługi codziennej pojazdów, zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniem agregatu prądotwórczego, budowie budynku garażowego murowanego ( pięć boksów garażowych ), budowie kojcy dla psów służbowych (6 kojcy) o konstrukcji stalowej wraz z budową budynku murowanego przeznaczonego dla potrzeb zaplecza higieniczno - sanitarnego dla przewodników psów i kuchni dla psów, przebudowie terenu przyległego - wykonanie nowych placów utwardzonych z kostki brukowej tj. miejsc postojowych wraz z drogami dojazdowymi, na części działki oznaczonej nr ewid. 5773/2 i działce oznaczonej nr ewid. 988 w Staszowie.

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 06.02.2009 r. do dnia 19.02.2009 r. W w/w terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 6) można zapoznać się z treścią decyzji.

 

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, w terminie 14 dni, tj. do dnia 05.03.2009 r.

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

<Previous
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer