spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Decyzje środowiskowe/Uzgodnienia/Zawiadomienia arrow Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa składowiska odpadów komunalnych..

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Przebudowa składowiska odpadów komunalnych.. Print E-mail
Written by Maria Żyła   
Feb 10, 2009 at 02:57 PM

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z Art. 7, Art. 9, Art. 10 § 1 i art. 77 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071- tekst jednolity z późniejszymi zmianami)


z a w i a d a m i a m

 

że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek

 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka Gminy z o. o. w Staszowie

ul. Wojska Polskiego 3

28-200 Staszów

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa składowiska odpadów komunalnych „Pocieszka" w Staszowie, budowa zbiornika odcieków, pompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą", został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wobec powyższego, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia (Art. 49 KPA) zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski, dotyczące realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółka Gminy z o. o. w Staszowie

ul. Wojska Polskiego 3

28-200 Staszów.

2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 KPA. .

3. a/a

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer