spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów arrow Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rozbudowę dachu nad segmentem biurowym budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rozbudowę dachu nad segmentem biurowym budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
May 22, 2009 at 01:49 PM

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

o wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49, art.61 § 4ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami ) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

że w dniu 30.04.2009 roku na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej rozbudowę dachu nad segmentem biurowym budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie polegającą na zmianie konstrukcji dachu, na części działki oznaczonej nr ewid. 5883/2 w Staszowie.Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 22.05.2009 r. do dnia 04.06.2009 r.

W terminie 7 dni tj. do dnia 11.06.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 ( pokój nr 6 ) można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi inwestora oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer