spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów arrow Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parku rekreacyjno - sportowego między oś. Wschód a oś. Ogrody w Staszowie

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parku rekreacyjno - sportowego między oś. Wschód a oś. Ogrody w Staszowie Print E-mail
Written by Paweł Basiński   
May 28, 2009 at 02:58 PM

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

 

Zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późniejszymi zmianami )

 

zawiadamiam,


że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek Gminy Staszów decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parku rekreacyjno - sportowego między oś. Wschód a oś. Ogrody w Staszowie wraz z budową ciągów pieszo - jezdnych, zjazdów z drogi gminnej, parkingu, oświetlenia terenu, basenów wodnych, obiektów rekreacyjno - sportowych, planowana inwestycja została uzgodniona przez:

1.Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach -

Postanowienie znak: ŚZMiUW.RB-TT-444/307/09 z dnia 04.05.2009 r.

2. Wydział Infrastruktury Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu -

pismo znak: IKMiOŚ.V-7040/1- 50/09 z dnia 27.05.2009 r.

 

Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 29.05.2009 r. do dnia 11.06.2009 r.

W terminie 7 dni, tj. do dnia 18.06.2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 ( pokój nr 6 ) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy, w tym uzgodnieniami o których mowa wyżej oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Po upływie wyżej zakreślonego terminu, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer