spacer
header
Ogłoszenia
Strona główna
Aktualności
Wybory samorządowe 2010
Wybory Prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2006
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zamówienia publiczne
Przetargi na nieruchomości
Konkurs ofert na realizację   zadań publicznych gminy
Oświadczenia majątkowe
Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości
Publicznie dostępny
wykaz danych
Wybory ławników
Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
Oferty złożone z pominięciem konkursu
Konsultacje
Władze
Rada Miejska
Komisje RM
Burmistrz
Zastępca burmistrza
Sekretarz
Kadencja 2002-2006
Prawo lokalne
Statut Miasta i Gminy
Uchwały
Postanowienia
Plany i strategie lokalne
Regulaminy
Protokoły z Sesji RM
Zarządzenia
Ogłoszenia o  konkursach
Urząd Miasta i Gminy
Jednostki Organizacyjne
Dokumenty do pobrania
Miasto i Gmina
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Spółki prawa handlowego
Stan Ludności
Urząd Miasta i  Gminy
Regulamin UMiG
Wydziały UMiG
Wyniki kontroli
Rejestry i ewidencje
Informacje   nieudostępnione
Redakcja BIP
Majątek i finanse
Budżet
Podatki
 
Strona główna arrow Ogłoszenia o podaniu do publicznej wiadomości arrow Ogłoszenia o zamieszczeniu informacji w publicznie dostępnym wykazie danych arrow wniosku w sprawie wydania decyzji na usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Osowa

wniosku w sprawie wydania decyzji na usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Osowa Print E-mail
Written by Ireneusz Kapusta   
Aug 10, 2006 at 03:08 PM
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Art.32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów


podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku w sprawie wydania decyzji na usunięcie pięciu drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości położonej w miejscowości Wola Osowa o numerze ewidencyjnym 441 będącej we władaniu (na zasadach posiadania samoistnego) Wspólnoty wsi Wola Osowa, gmina Staszów.
Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest


Sołtys Sołectwa Wola Osowa
gmina Staszów.
28-200 Staszów.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 31 sierpnia 2006 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31 (pokój nr 217).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

<Previous   Next>
spacer


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
spacer